Skład zespołu tematycznego:

Tomasz Halski – Przewodniczący
Rafał Bugaj
Jakub Taradaj
Zbigniew Wroński
Maciej Krawczyk
Dariusz Mucha
Michał Kuszewski
Janusz Doś
Sebastian Wójtowicz
Anna Jenczura
Elżbieta Szlenk-Czyczerska
Zbyszek Zdrajkowski
Aleksandra Krzemińska
Jaroslaw Marusiak
Dariusz Czaprowski
Katarzyna Maślanko – sekretarz

AKTUALNY SKŁAD ZESPOŁU

Zespół tematyczny do spraw Etyki w Badaniach Naukowych Fizjoterapeutów został powołany w 2021 roku. Zadaniem Zespołu jest zagwarantowanie praw, bezpieczeństwa i dobrostanu uczestników badań naukowych. Zespół opiniuje projekty badań prowadzonych przez fizjoterapeutów pod względem ich zgodności z zasadami etycznymi.