PL

Ważne! Wydłużono termin zgłaszania się do organizacji podmiotów działających w obszarze fizjoterapii!

Uwaga, aktualizacja komunikatu z dnia 5 stycznia. W związku z licznymi prośbami przedstawicieli podmiotów wydłużamy czas przesyłania zgłoszeń do 11 stycznia 2022! Otrzymaliśmy już ponad 100 zgłoszeń i cały czas spływają kolejne.

Zmiany znajdujące się w projekcie zarządzenia Prezesa NFZ, które zmienia wyceny w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej, dotkną najbardziej pacjentów, którzy zostaną pozbawieni opieki, a kolejki do fizjoterapeutów, które już są długie, będą jeszcze dłuższe. Negatywnie odbije się to na sytuacji polskich fizjoterapeutów – według szacunków aż ok. 17 proc. z zatrudnionych w publicznym systemie fizjoterapeutów, czyli ok 5 000 osób, może stracić pracę. Niekorzystnie odbije się to także na podmiotach, które mają zawarte umowy z NFZ. Zarówno tych mniejszych, jak i większych. Wiele z nich, bo blisko 50 proc. obawia się, że będzie musiało zamknąć działalność i wypowiedzieć umowy, a blisko 70 proc. planuje zwolnienia.

Nawet jeśli prawdziwe okażą się sygnały o wydłużeniu vacatio legis zarządzenia, to i tak pracodawcy dostaną znacznie mniejsze wyrównanie do podwyżek, które weszły od lipca 2021 roku. Pomijamy fakt, że wielu fizjoterapeutów nie dostało tych podwyżek, bo nie realizują świadczeń na podstawie  umowy o pracę.

Sytuacja w fizjoterapii od dawna nie była tak dramatyczna i trudna. Przez wiele lat nikt nie reprezentował interesów fizjoterapeutów i sytuacja fizjoterapii w publicznym systemie ochrony zdrowia systematycznie ulegała pogorszeniu. Dzisiaj doszliśmy do granicy: jej przekroczenie oznacza likwidację fizjoterapii finansowanej ze środków publicznych. Dla wielu pacjentów to powrót do szpitali, dla budżetu publicznego płatnika  dodatkowe koszty związane z dłuższą hospitalizacją i leczeniem powikłań. Fizjoterapia nie jest luksusowym dodatkiem do leczenia, a jego istotnym i niezbędnym etapem.

Jeśli jesteś podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielasz świadczeń fizjoterapeutycznych, w tym finansowanych przez NFZ , bez względu na formę działania, organizację i wielkość możesz wesprzeć organizację, która będzie reprezentować interesy podmiotów wykonujących działalność leczniczą z zakresu rehabilitacji leczniczej. Wystarczy przesłać zgłoszenie (w załączeniu) do 11 stycznia na adres: [email protected].

Formularz zgłoszeniowy