PL

Trzecie posiedzenie KRF – przyznano 1781 nowych PWZFz!

14 września 2022 r. odbyło się trzecie posiedzenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów II kadencji, na które szczególnie czekali tegoroczni absolwenci kierunku studiów fizjoterapia. Z uwagi na wejście w życie ustawy znoszącej Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny, proces przyznawania praw wykonywania zawodu uległ zmianie. Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami, zespół Działu Obsługi Fizjoterapeutów postarał się o maksymalne przyspieszenie procedur, czego efektem jest przyznanie jednorazowo podczas posiedzenia aż 1 781 praw wykonywania zawodu! Informacja o przyznaniu PWZFz trafiła dziś do wszystkich zainteresowanych osób.

Nowo przyjętym do grona fizjoterapeutów serdecznie gratulujemy! Warto wspomnieć, że liczba aktywnych fizjoterapeutów przekroczyła 74 tysiące, a nasz zawód jest 3. pod względem liczebności profesją medyczną w Polsce!

Podczas Rady kierownicy poszczególnych działów KIF przedstawili także status najważniejszych projektów m.in. funkcjonowania biura KIF, sytuację budżetową oraz stan projektu edukacyjnego FIZJO-LEARNING. Rozpatrzono projekt uchwały dotyczącej procedury kontroli należności z tytułu zaległych składek członkowskich oraz ich windykacji. Równolegle planowane są akcje promujące korzyści, które wynikają z przynależności do Izby i terminowego opłacania składek (np. dostęp do szkoleń, opieki prawnej czy aplikacji Finezjo).

Rozpatrzono także projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania pomocy prawnej dla fizjoterapeutów opłacających regularnie składki. Pomoc prawna, która wystartowała 1 września 2022 r. cieszy się dużym zainteresowaniem – w okresie od 1 do 13 września udzielono blisko 200 porad prawnych, a liczba ta systematycznie rośnie. Powołano także komisję egzaminacyjną znajomości języka polskiego.

Na koniec posiedzenia Tomasz Dybek – Prezes KRF odczytał list, jaki Ministerstwo Zdrowia wystosowało do społeczności fizjoterapeutów z okazji Światowego Dnia Fizjoterapii. Czytamy w nim m.in. „Z okazji Światowego Dnia Fizjoterapii przekazuję na ręce Pana Prezesa wszystkim fizjoterapeutom życzenia satysfakcji z pracy zawodowej. Dziękuję Państwu za codzienną pracę na rzecz pacjentów. Inwestujemy w zawody medyczne, wynagrodzenia medyków, kompetencje i wiedzę. Proponowana perspektywa rozwoju fizjoterapii to docenienie doświadczenia, wzmocnienie kompetencji i umiejętności, wzrost wynagrodzenia, partycypacja w decyzjach i działania ukierunkowane na studentów.”

Poniżej prezentujemy skan całego listu: