PL

Szczepienia przeciw COVID-19 dla fizjoterapeutów – zmiana terminu

Aktualizacja z 30 grudnia 2020 r.

Informujemy, że został przedłużony czas deklaracji dla pracowników medycznych w związku ze szczepieniami przeciw COVID-19. Chętni do zaszczepienia w tzw. etapie 0 mogą się zgłaszać do 14 stycznia 2021 roku. Taka informacja jest dostępna na stronie ministerstwa: https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl/. Pierwsze szczepienia ruszyły już 28 grudnia – wśród pierwszych zaszczepionych byli również przedstawiciele fizjoterapeutów.

Szczepienia przeciwko COVID-19 są dostępne dla chętnych fizjoterapeutów w tzw. etapie 0 Narodowej Strategii Szczepień na równi i na tych samych zasadach, jak dla innych pracowników medycznych.

Przedstawiciele Krajowej Izby Fizjoterapeutów od początku uczestniczyli w pracach Zespołu ds. Szczepień przeciw COVID-19 działającym przy Ministrze Zdrowia i przekazywali swoje uwagi w tym zakresie, podkreślając m.in. intensywny i bliski charakter pracy fizjoterapeuty z pacjentem i konieczność zabezpieczenia go, również dzięki szczepieniom.

Zgodnie z Narodową Strategią Szczepień, etap 0 będzie obejmował szczepienia pracowników sektora ochrony zdrowia, w tym personel medyczny, pracowników DPS i pracowników MOPS oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Możliwość zaszczepienia się otrzymują zatem wszystkie osoby wykonujące zawody medyczne, czyli udzielające świadczeń zdrowotnych, w tym nauczyciele akademiccy uczelni medycznych, diagności laboratoryjni, farmaceuci, psycholodzy kliniczni. Szczepieniami objęci zostaną również pracownicy techniczni i administracyjni podmiotów leczniczych, laboratoriów diagnostycznych, transportu medycznego, a także studenci kierunków medycznych.

Przypominamy, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym i z Narodowej Strategii Szczepień bezspornie wynika, że fizjoterapeuci są objęci programem szczepień w etapie 0.

W związku z tym nieuprawnione i bezprawne są działania zmierzające do wykluczenia czy zablokowania możliwości szczepienia chętnym fizjoterapeutom. Do Krajowej Izby Fizjoterapeutów dotarły pierwsze informacje o takich praktykach i spotykają się one z naszą ostrą i jednoznaczną reakcją. Zwracamy się także do wszystkich fizjoterapeutów, którzy spotykają się z tak jawnym łamaniem prawa i dyskryminacją o informowanie KIF o takich zdarzeniach, abyśmy mogli jako samorząd podjąć właściwe działania.

Szczepienia dla personelu medycznego i niemedycznego w tzw. etapie 0 zorganizują i przeprowadzą szpitale węzłowe (zlokalizowane w każdym województwie), należące m.in. do sieci szpitali PSZ. Zostanie tam zaszczepiony nie tylko personel tych szpitali, ale także innych jednostek, w tym aptek. Niektóre podmioty ogłaszają także taką możliwość na swoich stronach internetowych, w lokalnych mediach czy mediach społecznościowych.

WAŻNE: Część szpitali zadeklarowało zaszczepienie tylko swojego personelu. Te szpitale nie są ujęte w zestawieniu jako szpitale węzłowe. Wykaz szpitali węzłowych znajduje się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/znamy-szpitale-w-ktorych-bedzie-szczepiony-personel-placowek-medycznych.

Zgłoszenia pracowników sektora ochrony zdrowia na szczepienia przeciw COVID-19. Skorzystaj z formularza on-line.