PL

Sprawozdanie z działalności KIF za 2019 r.

Czy wiesz, że w 2019 Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty otrzymało 6 493 koleżanek i kolegów? A prawnicy KIF zaopiniowali blisko 136 aktów prawnych? Z kolei Dział Szkoleń przeszkolił aż 14 376 osób. Skąd to wszystko wiemy? Ze sprawozdania działalności samorządu zawodowego za rok 2019. Co roku, na podstawie art. 72 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, Krajowa Rada Fizjoterapeutów przesyła ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie do dnia 31 maja, takie sprawozdanie z działalności za rok ubiegły. W Portalu Fizjoterapeuty prezentujemy wersję elektroniczną sprawozdania, które dostarczyliśmy do MZ w oznaczonym terminie.

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem, które zawiera m.in.

  • opis działań poszczególnych organów KIF,
  • spis wydarzeń szczególnie istotnych dla samorządu,
  • wykaz prac legislacyjnych, mających wpływ na fizjoterapię w Polsce,
  • kalendarium ważnych wydarzeń i spotkań, z udziałem Prezesa KRF i członków Prezydium,
  • kalendarium spotkań informacyjnych i spotkań zespołów tematycznych,
  • wykaz najważniejszych projektów i osiągnięć zrealizowanych przez poszczególne działy KIF: Dział Administracji, Dział Finansowo‒Księgowy, Dział Marketingu i Komunikacji, Dział Obsługi Fizjoterapeutów, Dział Obsługi Projektów, Dział Prawny, Dział Szkoleń a także Zespół Międzynarodowy.
  • oraz informacje na temat wielu innych inicjatyw, które miały miejsce w 2019.

Poniżej prezentujemy całe sprawozdanie za rok 2019 – jest ono także dostępne w Portalu Fizjoterapeuty portal.kif.info.pl – zakładka „Aktualności” na stronie głównej portalu, sekcja „Sprawozdania”.