30 marca 2017 roku odbyło się oficjalne spotkanie przedstawiciela Krajowej Izby Fizjoterapeutów, wiceprezesa KRF ds. kontaktów międzynarodowych i promocji zawodu Aleksandra Lizaka z przedstawicielami zarządu Stowarzyszenia Fizjoterapeutów Niemieckich (ZVK). Stronę niemiecką reprezentowali: prezydent ZVK Andrea Rädlein, dyrektor biura ZVK Christian Esser wraz ze swoją zastępczynią Ursulą Küppers Böhle oraz Cordula März, która odpowiedzialna jest w ZVK za promocję zawodu.

Fot 1 (lewa) Aleksander Lizak , Andrea Rädlein; Fot2 (prawa) Aleksander Lizak, Andrea Rädlein, Christian Esser

Podczas dwuipółgodzinnego spotkania w siedzibie ZVK w Kolonii omówiono m.in. temat obustronnego uznawania wykształcenia fizjoterapeutów pomiędzy Polską a Niemcami. Strona niemiecka poruszyła bardzo poważny problem braku fizjoterapeutów na rynku niemieckim i zapytała o możliwości współpracy KIF i ZVK w tym obszarze. Przedstawiciele Stowarzyszenia Fizjoterapeutów Niemieckich zobowiązali się do podjęcia kroków urzędowych, ułatwiających uznawanie przez władze niemieckie dyplomów wydawanych w Polsce i potwierdzonych przez KIF.

Poza tym omówiono zagadnienia współpracy w zakresie kształcenia akademickiego. Szkolnictwo niemieckie od kilku lat modyfikuje system edukacji, rozwijając go w kierunku studiów czteroletnich. Spore zainteresowanie uczestników spotkania wzbudził temat współpracy polskich i niemieckich uczelni, a w szczególności – możliwości wykorzystania doświadczeń polskich nauczycieli akademickich w Niemczech.

ZVK oficjalnie zaprosiło Krajową Izbę Fizjoterapeutów jako partnera strategicznego do współorganizacji konferencji naukowej podczas prestiżowych targów rehabilitacji w Lipsku w marcu 2019. Wiceprezes KRF Aleksander Lizak został też zaproszony jako doradca do oficjalnych rozmów ZVK z władzami niemieckimi, mających na celu utworzenie Niemieckiej Izby Fizjoterapeutów

Podczas spotkania poruszono również temat możliwości odbywania stażu studenckiego i praktyk podyplomowych dla polskich fizjoterapeutów w placówkach na terenie Niemiec.

Osobnym zagadnieniem były rozmowy o współpracy obydwu organizacji (KIF i ZVK) na rzecz rozwoju fizjoterapii w krajach takich jak Rosja, do której członkowie KRF: Maciej Krawczyk, Ernest Wiśniewski i Aleksander Lizak zostali zaproszeni jako prelegenci na konferencję, dotyczącą nowoczesnej fizjoterapii funkcjonalnej, która odbędzie się we wrześniu tego roku.

Ten obszar jest nieaktywny. Akceptuj politykę prywatności, aby odblokować.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów korzysta z plików cookies.
Czy akceptujesz naszą politykę prywatności ?