PL

Spotkanie wiceprezesa KRF Aleksandra Lizaka z przedstawicielami Stowarzyszenia Fizjoterapeutów Niemieckich (ZVK)

30 marca 2017 roku odbyło się oficjalne spotkanie przedstawiciela Krajowej Izby Fizjoterapeutów, wiceprezesa KRF ds. kontaktów międzynarodowych i promocji zawodu Aleksandra Lizaka z przedstawicielami zarządu Stowarzyszenia Fizjoterapeutów Niemieckich (ZVK). Stronę niemiecką reprezentowali: prezydent ZVK Andrea Rädlein, dyrektor biura ZVK Christian Esser wraz ze swoją zastępczynią Ursulą Küppers Böhle oraz Cordula März, która odpowiedzialna jest w ZVK za promocję zawodu.

Fot 1 (lewa) Aleksander Lizak , Andrea Rädlein; Fot2 (prawa) Aleksander Lizak, Andrea Rädlein, Christian Esser

Podczas dwuipółgodzinnego spotkania w siedzibie ZVK w Kolonii omówiono m.in. temat obustronnego uznawania wykształcenia fizjoterapeutów pomiędzy Polską a Niemcami. Strona niemiecka poruszyła bardzo poważny problem braku fizjoterapeutów na rynku niemieckim i zapytała o możliwości współpracy KIF i ZVK w tym obszarze. Przedstawiciele Stowarzyszenia Fizjoterapeutów Niemieckich zobowiązali się do podjęcia kroków urzędowych, ułatwiających uznawanie przez władze niemieckie dyplomów wydawanych w Polsce i potwierdzonych przez KIF.

Poza tym omówiono zagadnienia współpracy w zakresie kształcenia akademickiego. Szkolnictwo niemieckie od kilku lat modyfikuje system edukacji, rozwijając go w kierunku studiów czteroletnich. Spore zainteresowanie uczestników spotkania wzbudził temat współpracy polskich i niemieckich uczelni, a w szczególności – możliwości wykorzystania doświadczeń polskich nauczycieli akademickich w Niemczech.

ZVK oficjalnie zaprosiło Krajową Izbę Fizjoterapeutów jako partnera strategicznego do współorganizacji konferencji naukowej podczas prestiżowych targów rehabilitacji w Lipsku w marcu 2019. Wiceprezes KRF Aleksander Lizak został też zaproszony jako doradca do oficjalnych rozmów ZVK z władzami niemieckimi, mających na celu utworzenie Niemieckiej Izby Fizjoterapeutów

Podczas spotkania poruszono również temat możliwości odbywania stażu studenckiego i praktyk podyplomowych dla polskich fizjoterapeutów w placówkach na terenie Niemiec.

Osobnym zagadnieniem były rozmowy o współpracy obydwu organizacji (KIF i ZVK) na rzecz rozwoju fizjoterapii w krajach takich jak Rosja, do której członkowie KRF: Maciej Krawczyk, Ernest Wiśniewski i Aleksander Lizak zostali zaproszeni jako prelegenci na konferencję, dotyczącą nowoczesnej fizjoterapii funkcjonalnej, która odbędzie się we wrześniu tego roku.