PL
Konferencja w Ministerstwie Zdrowia

Skrócenie kolejek do rehabilitacji i ułatwienie pacjentom dostępu do tych świadczeń

W Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu pacjentów i profesjonalizacji zawodu fizjoterapeuty. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski oraz Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów (KRF) mówili o założeniach reformy systemu opieki rehabilitacji oraz profesjonalizacji zawodu fizjoterapeuty.

 

Dziś na rehabilitację oczekuje blisko 1,6 mln osób. Nie możemy się biernie przyglądać tej sytuacji. Celem naszych działań jest skrócenie kolejek do rehabilitacji i ułatwienie pacjentom dostępu do tych świadczeń przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa i wysokiego poziomu tych usług – mówił minister zdrowia. Podkreślał, że dwa procesy: profesjonalizacji zawodu oraz reformy systemu rehabilitacji wzajemnie się uzupełniają. Od 1 czerwca 2018 roku zawód fizjoterapeuty wykonują tylko osoby uprawnione do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. W Polsce jest już 48 062 osób uprawnionych do wykonywania czynności fizjoterapeuty. W najbliższych dniach Krajowa Rada Fizjoterapeutów podejmie uchwałę o przyznaniu prawa wykonywania zawodu przez kolejne 4 tys. osób.

– Kwalifikacje tych osób zostały potwierdzone przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Celem samorządu zawodowego jest wyeliminowanie z rynku osób, które nie mają odpowiednich kwalifikacji i podszywają się pod osoby wykonujące ten medyczny zawód zaufania publicznego – tłumaczył Prezes KRF.

Polscy pacjenci są bezpieczniejsi: pod adresem  https://kif.info.pl/rejestr/ każdy pacjent może w łatwy sposób sprawdzić, czy wybrany fizjoterapeuta posiada odpowiednie kwalifikacje. Znajdziemy tam takie informacje, jak: imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, miejsce pracy oraz stopień lub tytuł naukowy. Zgodnie z zapowiedziami KIF rejestr będzie rozbudowany o kolejne funkcjonalności i wkrótce pojawi się tam m.in. informacja o specjalizacji fizjoterapeuty w konkretnym obszarze. Od 1 października br. praktyki fizjoterapeutyczne będą rejestrowały się w KIF (analogicznie do samorządów lekarskiego i pielęgniarskiego, które prowadzą rejestry praktyk swoich członków). Ma to na celu zmniejszenie szarej strefy, a co za tym idzie – dalszą poprawę bezpieczeństwa pacjentów.

Profesjonalizacja naszego zawodu jest możliwa dzięki działaniom Ministerstwa Zdrowia. Szczególne podziękowania kieruję na ręce Pana Ministra za projekt nowelizacji Ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz zmianie niektórych innych ustaw, który jest obecnie przedmiotem opiniowania, uzgodnień i konsultacji publicznych. Fizjoterapeuci, podobnie jak lekarze i pielęgniarki, będą mogli zakładać swoje praktyki, które będą rejestrować w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów. I to wystarczy do prowadzenia działalności w podstawowym zakresie. Umożliwienie fizjoterapeutom wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej, ułatwi i uprości wykonywanie przez nich działalności gospodarczej, a tym samym zwiększy się podaż usług (świadczeń zdrowotnych) z zakresu fizjoterapii, co korzystnie wpłynie na stan zdrowia całej populacji. – podkreślał Prezes KRF.

“Pomoc doraźna dla pacjentów z najczęstszymi schorzeniami […] zakłada możliwość bezpośredniego kontaktu z fizjoterapeutą.” – Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski

Zmiany w systemie rehabilitacji zakładają przede wszystkim ułatwienie dostępu do fizjoterapii, indywidualizację terapii przez zmianę i znaczne uproszczenie rozliczeń procedur i kontroli ich skuteczności oraz pokrywanie tzw. białych plam: miejsc, w których nie ma ośrodków świadczący usługi fizjoterapeutyczne.

Więcej pacjentów będzie mogło skorzystać z opieki. Pomoc doraźna dla pacjentów z najczęstszymi schorzeniami (np. przeciążeniowym bólem pleców) zakłada możliwość bezpośredniego kontaktu z fizjoterapeutą. W takim przypadku odpadną koszty niepotrzebnej wizyty lekarskiej. Osoby, które trafiły pod opiekę fizjoterapeuty jako chorzy przewlekle, nie będą potrzebowały kolejnego skierowania. Dziś podobny system został wprowadzony dla osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. W chorobach przewlekłych zostaną zachowane jednak limity – przedstawił założenia refom prof. Łukasz Szumowski.

Konferencja w Ministerstwie Zdrowia

Indywidualizacja terapii pozwoli na jej lepsze dostosowanie do potrzeb pacjenta. Dzięki zmianie systemu rozliczania i wprowadzeniu wytycznych KRF do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej płatnik (NFZ) ma możliwość kontroli skuteczności danej terapii.

Pierwsze zmiany już zostały wcielone. Politykę wyrównywania poziomu opieki na terenie całego kraju zaczął realizować NFZ, podpisując umowy z większą ilością gabinetów i ośrodków, w tym tych mniejszych. Do tej pory opieka się koncentrowała tylko w dużych ośrodkach, a pacjenci z mniejszych miejscowości mieli problem z dotarciem na fizjoterapię. – Reforma systemu pozwoli fizjoterapeutom na zmianę podejścia do pacjentów. Z jednej strony uzyskają możliwość skoncentrowania się na indywidualnej terapii dostosowanej do potrzeb pacjenta, z drugiej uzyskają możliwość uczenia rodziców i opiekunów osób niesamodzielnych właściwej opieki i pracy z nimi. W tej chwili rehabilitacja to tylko zabiegi. A współpraca z fizjoterapeutą często powinna być oparta na poradach, instruktażu – nauce prawidłowego poruszania się – tłumaczył prof. Krawczyk.