PL

Składanie wniosku o PWZFz – ważne informacje, kluczowe daty

Informujemy, że 18 sierpnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę znoszącą Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny (PEF), tym samym data wejścia w życie przepisów znoszących PEF przypada na 1 września 2022 roku. Co to w praktyce oznacza dla tegorocznych absolwentów fizjoterapii?

  1. wszystkie osoby, które złożyły wnioski bez świadectwa złożenia PEF i nie zostały wezwane do uzupełnienia braków formalnych poprzez uzupełnienie świadectwa PEF – oczekują na podjęcie uchwały przez KRF, bowiem w świetle przepisów, które będą obowiązywały w dniu posiedzenia KRF tj. 14 września 2022 r., brak PEF nie jest przeszkodą formalną;
  2. wszystkie osoby, które złożyły wnioski bez świadectwa złożenia PEF i zostały wezwane do uzupełnienia braków formalnych poprzez uzupełnienie świadectwa PEF – składają na wezwanie oświadczenia o wstrzymaniu rozpoznania do czasu wejścia w życie ustawy (treść oświadczenia poniżej), a następnie oczekują na uchwałę KRF, bowiem w świetle przepisów, które będą obowiązywały w dniu posiedzenia KRF tj. 14 września 2022 r., brak PEF nie jest przeszkodą formalną;
  3. wszystkie osoby, które będą dopiero składały wnioski – składają je bez świadectwa PEF;
  4. wnioski złożone po 7 września 2022 będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu KRF, które zaplanowano na 11 października 2022 r.

Oto treść wspomnianego wyżej oświadczenia:

Imię i nazwisko
PESEL
adres do doręczeń

do: Krajowa Rada Fizjoterapeutów

Działając w imieniu własnym wnoszę o wstrzymanie rozpoznania złożonego przeze mnie w dniu ______ wniosku o przyznanie prawa do wykonywania zawodu fizjoterapeuty do dnia 1 września 2022 roku tj. do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.