Sekcja Fizjoterapii w Neurologii

Neurological Physiotherapy Group – Poland

Sekcje fizjoterapeutyczne, które zostały utworzone przez KIF w 2021 roku są ważnymi, niezależnymi organizacjami. Mają sprecyzowany obszar zainteresowań i promują postęp w fizjoterapii oraz wymianę wiedzy naukowej w swojej dziedzinie.

Sekcje powstały na mocy uchwały nr 658/I KRF.

Sekcja Fizjoterapii w Neurologii przynależy do International Neurological Physical Therapy Association (INPA).

Cele krajowe:

  • zrzeszenie fizjoterapeutów zainteresowanych tematyką fizjoterapii w neurologii,
  • standaryzacja pracy fizjoterapeutów w obszarze fizjoterapii neurologicznej,
  • stworzenie podstaw do specjalizacji kierunkowych.

Cele międzynarodowe:

  • promocja polskiej fizjoterapii,
  • wymiana kadry zawodowej, doświadczeń pracy i nauki.

Kim jesteśmy

Fizjoterapia neurologiczna pozostaje w obszarze zainteresowań wielu fizjoterapeutów w Polsce. Sekcja Fizjoterapii w Neurologii została stworzona, aby ułatwić tym osobom dostęp do aktualnej wiedzy medycznej, umożliwić budowanie kontaktów zawodowych, a także być pomostem pomiędzy światem nauki, a codzienną praktyką kliniczną.

Wierzę, że dzięki działalności członkiń i członków Sekcji korzyści odniosą nie tylko fizjoterapeuci, ale przede wszystkim pacjenci, dla których często to właśnie fizjoterapia jest podstawowym czynnikiem umożliwiającym powrót do sprawności.

Joanna Tokarska – Przewodnicząca Sekcji Fizjoterapii w Neurologii

Email: [email protected]

International Neurological Physical Therapy Association (INPA)

Organizacja reprezentująca narodowe grupy fizjoterapeutów zainteresowanych neurologią, działająca w ramach World Physiotherapy.

INPA ma na celu wspieranie krajowych organizacji oraz indywidualnych fizjoterapeutów, którzy są zainteresowani poszerzaniem wiedzy z zakresu i praktyki fizjoterapii neurologicznej. Robi to poprzez wspieranie i ułatwianie badań, praktyki opartej na dowodach, specjalizacji klinicznej, wymiany wiedzy, współpracy między zawodowej i międzynarodowej oraz poprzez promowanie partnerstwa z pacjentami i opiekunami.

world.physio/subgroups/neurological

Członkowie Sekcji Fizjoterapii w Neurologii

Pełna lista członków sekcji: Zobacz