Ceremonia wręczenia aktów powołania odbyła się 18.10.2021 roku w biurze Krajowej Izby Fizjoterapeutów w Warszawie. W uroczystości wzięły udział fizjoterapeutki i fizjoterapeuci, którzy obejmą stanowiska przewodniczących sekcji tematycznych dotyczących:

 • fizjoterapii w onkologii i opiece paliatywnej – dr Janusz Doś,
 • fizjoterapii w sporcie – dr hab. Monika Grygorowicz,
 • fizjoterapii w geriatrii – dr Marta Podhorecka,
 • fizjoterapii w urologii i ginekologii – dr Bartłomiej Burzyński,
 • fizjoterapii w neurologii – mgr Joanna Tokarska,
 • fizjoterapii krążeniowo-oddechowej – mgr Mariusz Stachowiak.
 • prywatnych praktyk fizjoterapeutycznych – prof. Zbigniew Śliwiński,
 • fizjoterapii w chorobach zawodowych i medycynie pracy – dr Zbigniew Wroński.

Utworzone sekcje i obrane tematy związane są z członkostwem KIF w World Physiotherapy. Krajowa Izba Fizjoterapeutów jako członek tej organizacji, reprezentujący polskich fizjoterapeutów ma prawo aplikować o przyjęcie swoich, krajowych grup tematycznych, zespołów eksperckich lub networkingowych do tożsamych, światowych podgrup działających przy World Physiotherapy. Pozwoli to zrealizować założone wcześniej cele zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

Cele krajowe:

 • zrzeszenie fizjoterapeutów zainteresowanych daną tematyką zawodową,
 • standaryzacja pracy fizjoterapeutów w danych dziedzinach klinicznych,
 • stworzenie podstaw do specjalizacji kierunkowych.

Cele międzynarodowe:

 • promocję polskiej fizjoterapii,
 • wymiana kadry zawodowej, doświadczeń pracy i nauki.

Podgrupy są ważnymi, niezależnymi organizacjami. Mają sprecyzowany obszar zainteresowań i promują postęp w fizjoterapii oraz wymianę wiedzy naukowej w swojej dziedzinie. Przed nowymi przewodniczącymi pracowity czas współtworzenia regulaminu oraz planu działania, naboru członków a także przygotowanie procesu wstąpienia do struktur międzynarodowych.

„Po prawie dwóch latach pandemii, która w znacznym stopniu utrudniła kontakty międzynarodowe, powołanie subgrup to dla nas wielkie wydarzenie. Dzięki temu jeszcze więcej zyskamy na członkostwie z World Physiotherapy i będziemy w szerokim zakresie korzystać z możliwości, jakie niesie ze sobą ta międzynarodowa koalicja” – mówi dr Dalia Woźnica z działu międzynarodowego KIF, koordynatorka projektu. Będziemy informować na bieżąco o postępach prac związanych z podgrupami.