PL

Sekcja Fizjoterapii w Urologii, Ginekologii, Proktologii

Sekcja Fizjoterapii w Urologii, Ginekologii, Proktologii

Pelvic Health Physiotherapy Group – Poland

Sekcje fizjoterapeutyczne, które zostały utworzone przez KIF w 2021 roku są ważnymi, niezależnymi organizacjami. Mają sprecyzowany obszar zainteresowań i promują postęp w fizjoterapii oraz wymianę wiedzy naukowej w swojej dziedzinie.

Sekcje powstały na mocy uchwały nr 658/I KRF.

Sekcja Fizjoterapii w Urologii, Ginekologii, Proktologii przynależy do International Organization of Physical Therapists in Pelvic and Women’s Health (IOPTPWH)

Cele krajowe:

  • zrzeszenie fizjoterapeutów zainteresowanych tematyką fizjoterapii w urologii, ginekologii, proktologii,
  • standaryzacja procesu diagnostycznego i terapeutycznego w zakresie fizjoeterapii urologicznej, ginekologicznej, proktologicznej,
  • stworzenie podstaw do specjalizacji kierunkowych,
  • współpraca z towarzystwami naukowymi.

Cele międzynarodowe:

  • promocja polskiej fizjoterapii na arenie międzynarodowej,
  • wymiana doświadczeń w zakresie pracy klinicznej, naukowej z członkami International Organization of Physical Therapists in Pelvic and Women’s Health (IOPTPWH)

Kim jesteśmy

Powołana do życia przez KIF Sekcja Fizjoterapii Urologicznej, Ginekologicznej, Proktologicznej, której mam przyjemność przewodniczyć ma na celu zrzeszenie fizjoterapeutów zajmujących się dysfunkcjami w obrębie dna miednicy. Wierzę mocno, że stanowić będzie platformę wymiany doświadczeń klinicznych, dyskusji naukowych, kontaktów międzynarodowych specjalistów z różnych dziedzin.

Jej interdyscyplinarny charakter umożliwi stworzenie najlepszych standardów postępowania w wielu jednostkach chorobowych co przełoży się na właściwy proces diagnostyczny i terapeutyczny naszych pacjentów.

Bartłomiej Burzyński – Przewodniczący  SFUGP

International Organization of Physical Therapists in Pelvic and Women’s Health (IOPTPWH)

Organizacja reprezentująca narodowe grupy fizjoterapeutów zainteresowanych profilaktyką i leczeniem w obszarze miednicy, działająca w ramach World Physiotherapy.

IOPTPWH ma na celu:

  • zachęcać do współpracy grupy członkowskie
  • ułatwić komunikację i wymianę informacji między grupami członkowskimi,
  • promocję najlepszych standardów postępowania w pracy klinicznej oraz ich aktualizację,
  • promowanie badań naukowych.

Link do strony IOPTPWH na WP https://world.physio/subgroups/pelvic-womens-health

Członkowie Sekcja Fizjoterapii w Urologii, Ginekologii, Proktologii

Pełna lista członków sekcji już wkrótce!