PL

Sekcja Fizjoterapii w chorobach zawodowych i medycynie pracy

Sekcja Fizjoterapii w Chorobach Zawodowych i Medycynie Pracy

Occupational Health and Ergonomics Physiotherapy Group – Poland

Sekcje fizjoterapeutyczne, które zostały utworzone przez KIF w 2021 roku są ważnymi, niezależnymi organizacjami. Mają sprecyzowany obszar zainteresowań i promują postęp w fizjoterapii oraz wymianę wiedzy naukowej w swojej dziedzinie.

Sekcje powstały na mocy uchwały nr 658/I KRF.

Sekcja fizjoterapii w chorobach zawodowych i medycynie pracy przynależy do The International Federation of Physical Therapists working in Occupational Health and Ergonomics (IFPTOHE).

Cele krajowe:

  • zrzeszenie fizjoterapeutów zainteresowanych tematyką fizjoterapii w chorobach zawodowych,
  • standaryzacja pracy fizjoterapeutów w obszarze fizjoterapii chorób zawodowych,
  • stworzenie podstaw do specjalizacji kierunkowych.

Cele międzynarodowe:

  • promocja polskiej fizjoterapii,
  • wymiana kadry zawodowej, doświadczeń pracy i nauki.

Kim jesteśmy

Fizjoterapia chorób zawodowych i medycyny pracy jest w naszym kraju wciąż obszarem nieodkrytym. Sekcja Fizjoterapii w Chorobach Zawodowych i Medycynie Pracy została stworzona, aby wypromować ten ważny kierunek udziału fizjoterapeutów w rynku pracy. Chcemy umożliwić osobom zainteresowanym dostęp do aktualnej wiedzy w tym zakresie, umożliwić budowanie kontaktów zawodowych, a także być pomostem pomiędzy światem nauki, codzienną praktyką kliniczną oraz wieloletnim doświadczeniem państw zagranicznych w temacie.

Wierzę, że dzięki działalności członkiń i członków Sekcji korzyści odniosą nie tylko fizjoterapeuci, ale przede wszystkim pacjenci, dla których często to właśnie fizjoterapia jest podstawowym czynnikiem umożliwiającym powrót do sprawności. W naszej sekcji skupiamy się zarówno na pracownikach jak i pracodawcach i chcemy szerzyć wiedzę na temat istotności zdrowia w pracy!

Zbigniew Wroński – Przewodniczący SF CHZMP

The International Federation of Physical Therapists working in Occupational Health and Ergonomics

Organizacja reprezentująca narodowe grupy fizjoterapeutów zainteresowanych tematem chorób zawodowych i medycyny pracy, działająca w ramach World Physiotherapy.

IFPTOHE ma na celu wspieranie krajowych organizacji oraz indywidualnych fizjoterapeutów, którzy są zainteresowani poszerzaniem wiedzy z zakresu i praktyki oferowanej przez grupę. Robi to poprzez wspieranie i ułatwianie badań, praktyki opartej na dowodach, specjalizacji klinicznej, wymiany wiedzy, współpracy międzyzawodowej i międzynarodowej oraz poprzez promowanie partnerstwa z pacjentem, pracodawcą, pracownikiemi oraz wszelkimi organizacjami rynku pracy.