Sekcja Fizjoterapii Osób Starszych

Group of Physiotherapists working with Older People – Poland

Sekcje fizjoterapeutyczne, które zostały utworzone przez KIF w 2021 roku są ważnymi, niezależnymi organizacjami. Mają sprecyzowany obszar zainteresowań i promują postęp w fizjoterapii oraz wymianę wiedzy naukowej w swojej dziedzinie.

Sekcje powstały na mocy uchwały nr 658/I KRF.

Sekcja Fizjoterapii Osób Starszych jest w trakcie aplikacji do International Association of Physiotherapists working with Older People (https://www.iptop-physio.org)

Cele krajowe:

  • zrzeszenie fizjoterapeutów zainteresowanych tematyką fizjoterapii osób starszych
  • standaryzacja pracy fizjoterapeutów w obszarze fizjoterapii osób starszych
  • stworzenie podstaw do specjalizacji kierunkowych.
  • promocja i kreowanie fizjoprofilaktyki geriatrycznej

Cele międzynarodowe:

  • promocja polskiej fizjoterapii,
  • zaangażowanie w realizację założeń IPTOP
  • wymiana doświadczeń zawodowych oraz naukowych

Kim jesteśmy

Ze względu na zmiany demograficzne w społeczeństwie fizjoterapia geriatryczna obejmuje coraz szerszą część populacji.

Sekcja fizjoterapii osób starszych, została stworzona, aby zrzeszyć fizjoterapeutów, które angażują się w pracę z osobami starszymi zarówno klinicznie oraz naukowo.

Liczę, że działalność sekcji przyczyni się do rozwoju fizjoterapii geriatrycznej oraz promocji działań fizjoprofilaktycznych na arenie krajowej i międzynarodowej, a rezultaty jej pracy przyczynią się najbardziej Naszym odbiorcom – Osobom Starszym.

Marta Podhorecka –  Przewodnicząca SFOS

International Association of Physiotherapists working with Older People (IPTOP)

Organizacja reprezentująca narodowe grupy fizjoterapeutów pracującymi z osobami starszymi, działająca w ramach World Physiotherapy.

IPTOP ma na celu wspieranie krajowych organizacji oraz indywidualnych fizjoterapeutów, którzy wymianą wiedzy i doświadczeń między fizjoterapeutami pracującymi z osobami starszymi na całym świecie.

Dodatkowo promuje wysokie standardy fizjoterapii z osobami starszymi, przedstawiając swoje rekomendacje oraz dobre praktyki.

Link do strony https://www.iptop-physio.org

Członkowie Sekcji Fizjoterapii Osób Starszych

Pełna lista członków sekcji: Zobacz