PL

Sekcja Fizjoterapii Krążeniowo-Oddechowej

Sekcja Fizjoterapii Krążeniowo-Oddechowej

Cardiorespiratory Physiotherapy Group – Poland

Sekcje fizjoterapeutyczne, które zostały utworzone przez KIF w 2021 roku są ważnymi, niezależnymi organizacjami. Mają sprecyzowany obszar zainteresowań i promują postęp w fizjoterapii oraz wymianę wiedzy naukowej w swojej dziedzinie.

Sekcje powstały na mocy uchwały nr 658/I KRF.

Sekcja Fizjoterapii Krążeniowo-oddechowej przynależy do International Confederation od Cardiorespiratory Physical Therapists (ICCrPT)

Cele krajowe:

  • zrzeszenie fizjoterapeutów zainteresowanych tematyką fizjoterapii krążeniowo – oddechowej,
  • standaryzacja pracy fizjoterapeutów w obszarze fizjoterapii krążeniowo – oddechowej,
  • stworzenie podstaw do specjalizacji kierunkowych.

Cele międzynarodowe:

  • promocja polskiej fizjoterapii,
  • wymiana kadry zawodowej, doświadczeń pracy i nauki.

Kim jesteśmy

Fizjoterapia krążeniowo – oddechowa pozostaje w obszarze zainteresowań wielu fizjoterapeutów w Polsce. Sekcja Fizjoterapii Krążeniowo – Oddechowej została stworzona, aby ułatwić tym osobom dostęp do aktualnej wiedzy medycznej, umożliwić budowanie kontaktów zawodowych, a także być pomostem pomiędzy światem nauki, a codzienną praktyką kliniczną.

Wierzę, że dzięki działalności członkiń i członków Sekcji korzyści odniosą nie tylko fizjoterapeuci, ale przede wszystkim pacjenci, dla których często to właśnie fizjoterapia jest podstawowym czynnikiem umożliwiającym powrót do sprawności.

Mariusz Stachowiak – Przewodniczący SFKO

International Confederation od Cardiorespiratory Physical Therapists (ICCrPT)

Organizacja reprezentująca narodowe grupy fizjoterapeutów zainteresowanych fizjoterapią krażeniowo – oddechową, działająca w ramach World Physiotherapy.

ICCrPT ma na celu wspieranie krajowych organizacji oraz indywidualnych fizjoterapeutów, którzy są zainteresowani poszerzaniem wiedzy z zakresu i praktyki fizjoterapii kardiologicznej i oddechowej. Robi to poprzez wspieranie i ułatwianie badań, praktyki opartej na dowodach, specjalizacji klinicznej, wymiany wiedzy, współpracy międzyzawodowej i międzynarodowej oraz poprzez promowanie partnerstwa z pacjentami i opiekunami.

Link do strony ICCrPT http://cardioresp.physio/

Członkowie Sekcji Fizjoterapii Krążeniowo-Oddechowej

Pełna lista członków sekcji: Zobacz