PL

Sekcja Fizjoterapii w Sporcie

Sekcja Fizjoterapii w Sporcie

Sports Physiotherapy Group Poland

Sekcje fizjoterapeutyczne, które zostały utworzone przez KIF w 2021 roku są ważnymi, niezależnymi organizacjami. Mają sprecyzowany obszar zainteresowań i promują postęp w fizjoterapii oraz wymianę wiedzy naukowej w swojej dziedzinie.

Sekcje powstały na mocy uchwały nr 658/I KRF.

Sekcja Fizjoterapii w Sporcie jest w trakcie aplikacji do  International Federation of Sports Physical Therapy (IFSPT) http://ifspt.org/

Cele krajowe:

  • zrzeszenie fizjoterapeutów zainteresowanych tematyką fizjoterapii w sporcie
  • standaryzacja pracy fizjoterapeutów w obszarze fizjoterapii sportowej
  • stworzenie podstaw do specjalizacji kierunkowych.
  • promocja i kreowanie fizjoprofilaktyki sportowej

Cele międzynarodowe:

  • promocja polskiej fizjoterapii,
  • zaangażowanie w realizację założeń IFSPT
  • wymiana doświadczeń zawodowych oraz naukowych

Kim jesteśmy

Fizjoterapia w sporcie pozostaje w obszarze zainteresowań wielu fizjoterapeutów w Polsce. Sekcja Fizjoterapii w Sporcie została stworzona, aby ułatwić tym osobom dostęp do aktualnej wiedzy medycznej, umożliwić budowanie kontaktów zawodowych, a także być pomostem pomiędzy światem nauki, a codzienną praktyką kliniczną.

Wierzę, że dzięki działalności członkiń i członków Sekcji korzyści odniosą nie tylko fizjoterapeuci, ale przede wszystkim sportowcy, dla których często to właśnie fizjoterapia jest podstawowym czynnikiem umożliwiającym powrót do sprawności.

dr hab. Monika Grygorowicz – Przewodnicząca Sekcji Fizjoterapii w Neurologii

Email: [email protected]

The International Federation of Sports Physical Therapy (IFSPT)

Organizacja IFSPT  jest światową federacją reprezentującą krajowe organizacje fizjoterapii w sporcie, działającą w ramach World Physiotherapy. IFSPT Wspiera organizacje członkowskie i ich członkinie i członków w służbie sportowcom w każdym wieku i o różnych

zdolnościach poprzez doskonałość w edukacji, badaniach, praktyce i specjalizacji klinicznej. IFSPT dąży do bycia międzynarodowym źródłem informacji dla fizjoterapeutów pracujących w sporcie, promując fizjoterapię sportową poprzez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (IOC), Międzynarodowe Federacje Sportowe (ISF) i inne organizacje zawodowe.

Członkowie Sekcji Fizjoterapii w Sporcie

Brak listy członków.