PL

Sejm przegłosował. Nie będzie egzaminu PEF. Ważna informacja dla tegorocznych absolwentów.

Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF) nie będzie. W piątek 22 lipca br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej i niektórych innych ustaw, która dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Nowelizacja wprowadza także rezygnację z przeprowadzenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF). Nowelizacja ma na celu m.in. uproszczenie procedur dotyczących wchodzenia na rynek pracy osób, które ukończyły kształcenie w zakresie fizjoterapii. Po głosowaniu w Sejmie, ustawa trafi teraz pod obrady Senatu. Krajowa Izba Fizjoterapeutów czeka na stanowisko Senatu i podpis Prezydenta RP, aby tegoroczni absolwenci mogli jak najszybciej otrzymać Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty (PWZFz) i wejść na rynek pracy.