W dniu 24 września w Warszawie, na skwerze Kahla, odbył się pierwszy Piknik Zawodów Zaufania Publicznego. Oprócz Krajowej Izby Fizjoterapeutów wzięły w nim udział następujące samorządy:

 • Naczelna Izba Lekarska
 • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
 • Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
 • Naczelna Rada Adwokacka
 • Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 • Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych
 • Krajowa Izba Radców Prawnych
 • Krajowa Rada Komornicza
 • Krajowa Rada Kuratorów
 • Krajowa Izba Architektów
 • Polska Izba Biegłych Rewidentów

Wszystkie wymienione wyżej instytucje działają w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, które powstało we wrześniu 2021 roku. Podczas pikniku świętowaliśmy pierwszą rocznicę tego wydarzenia. Porozumienie łączy w sobie profesje, których wykonywanie to nie tylko określona misja społeczna, ale i ogromna odpowiedzialność.

Nasz samorząd reprezentowali: Tomasz Dybek – Prezes KRF, Renata Markiewicz i Arkadiusz Ujma – członkowie KRF z woj. mazowieckiego oraz Michał Szafarewicz i Marek Mucha – koordynatorzy wojewódzcy.Tomasz Dybek, Prezes KRF wziął udział w uroczystym powitaniu gości. Podczas krótkiego przemówienia podkreślił znaczenie fizjoterapii w systemie ochrony zdrowia:

To dla mnie zaszczyt, że reprezentuję 74 tysiące polskich fizjoterapeutek i fizjoterapeutów. Stanowimy trzeci pod względem liczebności zawód medyczny – po lekarzach i pielęgniarkach. Fizjoterapia powinna być ważnym i wręcz nieodłącznym elementem leczenia, bo zmniejsza niepełnosprawność i przyspiesza proces powrotu do sprawności.”

Stoisko KIF było zlokalizowane w namiocie nr 3, razem z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych. Przewinęły się przez nie tłumy zwiedzających, z którymi rozmawiali fizjoterapeuci obecni w namiocie. Przedstawiciele naszej profesji opowiadali o swoim zawodzie, możliwościach fizjoterapii oraz zaleceniach fizjoprofilaktycznych. Rozdawali także broszury o fizjoterapii, samodzielnej rehabilitacji po przebyciu COVID-19 oraz gadżety. Dodatkową atrakcją był pokaz ćwiczeń dla pracowników biurowych (i nie tylko), który pod okiem Marka Muchy – koordynatora wojewódzkiego, przeprowadzili studenci V roku fizjoterapii Wyższej Szkoły Rehabilitacji.

Wydarzenie okazało się frekwencyjnym i organizacyjnym sukcesem – dopisała pogoda, a uczestnicy mieli okazję nie tylko dowiedzieć się więcej na temat zawodów zaufania publicznego, ale także skorzystać z różnych atrakcji. Oprócz niespodzianek na stoiskach można było skosztować (bezpłatnie) pysznej kawy, spróbować waty cukrowej lub zaprowadzić dziecko do kącika zabaw dla najmłodszych.

Na koniec imprezy wjechał na scenę ogromny tort ozdobiony logotypami poszczególnych organizacji, który pokrojono i sprawiedliwie rozdzielono między uczestników wydarzenia.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z pikniku!