W dobie wzrostu kosztów realizacji świadczeń i długich kolejek pacjentów oczekujących na fizjoterapię, MZ proponuje obniżenie wycen fizjoterapii domowej, minimalny wzrost wyceny fizjoterapii ambulatoryjnej oraz dalsze ograniczanie dostępu dla pacjentów. Fizjoterapeuci – wyraźmy swoje zdanie!

Apelujemy o masowy udział w procesie konsultacji! Prosimy fizjoterapeutów i pacjentów o składanie opinii do tego haniebnego projektu zgodnie z adresem wskazanym na stronie NFZ rehabilitacja.dsoz@nfz.gov.pl oraz wysyłanie ich w kopii do Ministra Zdrowia (sekretariat-mmi@mz.gov.pl) oraz Prezesa NFZ (sekretariat.prezes@nfz.gov.pl) i AOTMIT (sekretariat@aotm.gov.pl) do dnia 24 grudnia 2021 roku.

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie indywidualnych kalkulacji kosztów realizacji świadczeń na adres biuro@kif.info.pl. Przedstawiona w piśmie do Prezesa NFZ kalkulacja jest przykładem opracowanym przez KIF na podstawie informacji przesłanych prze świadczeniodawców. Kolejne kalkulacje ułatwią zbudowanie pełnego obrazu finansowania fizjoterapii w publicznym systemie ochrony zdrowia.

W załączeniu prezentujemy pismo, które Prezes KRF wysłał do Prezesa NFZ.

W celu ułatwienia opiniowania projektu dołączamy tekst, która może posłużyć jako podstawa do wyrażenia opinii oraz wzór opinii w wersji edytowalnej (Word).