Krajowa Izba Fizjoterapeutów realizuje projekt nr POWR.05.04.00-00-0001/20 pt. Rozwój kompetencji zawodowych fizjoterapeutów odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 4 550 000 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 3 829 735 zł

Zamówienia udzielane w ramach projektu

    Zakończone: