PL

Program przyznawania środków finansowych na rozwój naukowy

Przyznawanie środków finansowych na Rozwój naukowy ze środków KIF

Krajowa Izba Fizjoterapeutów we współpracy z Zespołem Tematycznym ds. Nauki mają przyjemność przedstawić zasady przyznawania środków finansowych na rozwój naukowy naszego środowiska.

Jeśli jesteś fizjoterapeutą i regularnie opłacasz składki członkowskie możesz:

  • starać się o pokrycie kosztów realizacji projektu naukowo-badawczego nieposiadającego żadnego innego źródła finansowania przez wnioskujących z doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowo-rozwojowych (Grant senior) oraz nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu badań naukowo-rozwojowych (grant junior);
  • otrzymać nagrodę za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu fizjoterapii;
  • uzyskać dofinansowanie innych wniosków z zakresu działalności naukowej i badawczo-rozwojowej z zakresu fizjoterapii.

Nabór wniosków odbywa się̨ na podstawie odrębnego regulaminu, po zamieszczeniu ogłoszenia na stronie internetowej KIF.

Wnioski o przyznanie środków finansowych z budżetu KIF na rozwój naukowy należy składać:

  • w postaci elektronicznej, na adres: [email protected] oraz
  • w formie tradycyjnej, przesyłając wniosek z dopiskiem „Wniosek konkursowy [podać nazwę konkursu]” pod adres:

Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Al. Jerozolimskie 93
02-001 Warszawa

AKTUALNIE TRWAJĄCE KONKURSY:

  • KONKURS “GRANT NAUKOWY 2024” STANDARYZACJA FIZJOTERAPII W OPARCIU O DOWODY NAUKOWE – DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ