PL

Prezes KRF na spotkaniu z minister Szczurek-Żelazko

Dzisiaj, 13 października 2020 r., odbyło się spotkanie (w formule online) przedstawicieli zawodów medycznych z Panią Minister Józefą Szczurek-Żelazko. Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentował Prezes KRF Maciej Krawczyk. Spotkanie poświęcone było współpracy z samorządami zawodów medycznych w zakresie gospodarowania kadrami medycznymi w czasie pandemii oraz innym palącym problemom, z którymi spotykają się profesjonaliści medyczni. Warto dodać, że to pierwsze spotkanie kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami wszystkich samorządów zawodów medycznych od początku pandemii.

Ważną zmianą, o którą apelowaliśmy już wiele miesięcy temu, jest włączenie przedstawicieli zawodów medycznych do wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego, które proponują konkretne działania antykryzysowe. Wiele aktywności podejmowanych przez ostatnie miesiące nie było dostosowanych do realiów wykonywania zawodów medycznych i czasem ich realizacja nie była możliwa. Zrozumienie potrzeb i możliwości danego zawodu zdecydowanie ułatwi zarządzanie pandemią. Krajowa Izba Fizjoterapeutów także zgłosi swoich przedstawicieli do zespołów zarządzania kryzysowego we wszystkich województwach.

Prezes Krawczyk podniósł także problem tzw. „dodatku covidowego” dla fizjoterapeutów. Podkreślał, iż przedstawiciele tego zawodu mają bardzo bliski, intensywny i długotrwały kontakt z pacjentem. Dzisiaj praca fizjoterapeutów odbywa się w bardzo trudnych warunkach i wymaga dodatkowego wynagrodzenia, także ze względu na zmianę organizacji pracy i reżim sanitarny, jaki jest konieczny dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pacjentom, jak i fizjoterapeutom.

Przedstawiciel KIF zwrócił też uwagę na problem braku rehabilitacji w tzw. szpitalach covidowych.

W rozmowie podkreślono, że wszyscy pracownicy medyczni zatrudnieni w szpitalach, którzy mają kontakt z chorymi na COVID są ubezpieczeni i dotyczy to również fizjoterapeutów. Wyjaśnienia i uporządkowania wymaga jednak sytuacja osób pracujących na tzw. kontraktach.

Otrzymaliśmy także zapewnienie, iż fizjoterapeuci zostali już objęci monitoringiem pod kątem liczby osób zarażonych wykonujących zawód fizjoterapeuty i będą ujmowani w publikowanych statystykach dotyczących zawodów medycznych.

Mamy nadzieję, że to pierwsze, jak zapowiedziała Pani Minister Szczurek-Żelazko, z cyklu spotkań, ułatwi pracę fizjoterapeutom w tym wyjątkowo ciężkim czasie oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i profesjonalistów medycznych.