PL

Pismo prezesa KRF do MSWiA i Policji przydatne w sytuacji kontroli

Komunikat nr 29 Zespołu Kryzysowego z dnia 3 kwietnia 2020 r.

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, prezes KRF skierował pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji. W związku z zapowiedziami kontroli, jakich ma dokonywać policja, a także w obliczu informacji o karaniu fizjoterapeutów karą pieniężną, niezbędne jest podkreślenie, że z zakazu wyłączone zostały przypadki, gdy:
  1. zaprzestanie rehabilitacji groziłoby poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta;
  2. świadczenia udzielane są za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
  3. świadczenia udzielane są w ramach kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej;
  4. dotyczy świadczeń stacjonarnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych w ramach ciągłości i kontynuacji leczenia pacjentom przeniesionym bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby (tj. oddziału zajmującego się leczeniem choroby będącej podstawą skierowania pacjenta do rehabilitacji stacjonarnej);
  5. dotyczy to świadczeń rehabilitacji leczniczej udzielanych w warunkach stacjonarnych finansowanych ze środków publicznych rozpoczętych najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2020 r., do dnia zakończenia udzielania tych świadczeń (świadczenia stacjonarne rozpoczęte najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2020 r. mogą być kontynuowane na dotychczasowych zasadach i nie stosuje się do nich warunku przeniesienia bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby).

Co istotne, prezes KRF podkreśla, że decyzję o tym, czy ma być kontynuowana fizjoterapia zgodnie z powyższymi przesłankami zawsze podejmuje indywidualnie fizjoterapeuta. Nie mogą tego robić policjanci, gdyż  nie posiadają odpowiedniej wiedzy medycznej do oceny i potrzeby kontynuowania rehabilitacji.

Uwaga: zalecamy wydrukowanie poniższego pisma i okazywanie go policji w sytuacji kontroli, gdy spełnione są warunki opisane w punktach 1-5.

Zespól Kryzysowy
Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus

NEWSLETTER