Informacja o unieważnieniu postępowania.

Do wszystkich oferentów

Dotyczy zapytania ofertowego na przeprowadzenie audytu.

Zamawiający Krajowa Izba Fizjoterapeutów zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 16 sierpnia 2022 r. na przeprowadzenie audytu. Podstawą unieważnienia jest bezwzględna nieważność postępowania.

 

Zamawiający informuje ponadto, że ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a informacja o nim zostanie umieszczona na stronie internetowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów w zakładce “Współpraca z Krajową Izbą Fizjoterapeutów”