31 marca odwołane zostały pierwsze postępowania konkursowe w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w wyniku uwzględnienia nowych okoliczności związanych z planowanymi zmianami legislacyjnymi w zakresie warunków koniecznych do realizacji świadczeń w zakresach fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii domowej wynikających z zapisów  rozporządzenia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2013, poz. 1522 ze zm.).

MINISTERSTWO ZDROWIA UWZGLĘDNIA UWAGI ZGŁOSZONE
PRZEZ KRAJOWĄ IZBĘ FIZJOTERAPEUTÓW

Jak już wcześniej informowaliśmy w ostatnich dniach, z całej Polski docierały do Biura i Prezydium Krajowej Izby Fizjoterapeutów niepokojące sygnały dotyczące rozpoczętego kontraktowania świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Aktualne przepisy ww. rozporządzenia w obowiązującym kształcie narzucały wymóg wykazania się podczas postępowania konkursowego współpracą ze specjalistą fizjoterapii, jako warunek minimalny do udziału w postępowaniu. Zaniepokojeni obecnym kształtem prawnym, zwróciliśmy uwagę na zapisy, które budziły największe wątpliwości, a dotyczyły bezpośrednio toczących się postępowań konkursowych.

Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów wyraża radość z faktu, że nasz głos został wysłuchany i nie doszło do sytuacji, w której mogło dojść do ograniczenia dostępności do świadczeń w wielu regionach Polski lub do autoryzowania fikcji, polegającej na wykazywaniu specjalistów w wymiarze np. 15 min. tygodniowo, jako spełnienie wskazanego warunku, a nie poprawę jakości udzielonych świadczeń.

Ze swej strony Prezydium KRF zadeklarowało gotowość współpracy i wsparcie Pana Ministra w merytorycznej dyskusji, nad wszystkimi projektami, które mają na celu polepszenie dostępności do świadczeń gwarantowanych, a są bezpośrednio związane z realizacją świadczeń przez fizjoterapeutów.

Dziękujemy za wsparcie i pomoc wszystkim zaangażowanym Kolegom i Koleżankom a w szczególności Zespołowi Ekspertów KIF do spraw fizjoterapii refundowanej ze środków publicznych.

Tomasz Niewiadomski
Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Ten obszar jest nieaktywny. Akceptuj politykę prywatności, aby odblokować.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów korzysta z plików cookies.
Czy akceptujesz naszą politykę prywatności ?