PL

Nowe uprawnienia dla fizjoterapeutów dotyczące zlecania wyrobów medycznych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952), wykonywanie zawodu polega również na zlecaniu wyrobów medycznych, dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych i nauczaniu pacjenta posługiwania się wyrobami medycznymi.

Do dnia 22 października br. fizjoterapeuta mógł zlecać:

 • balkoniki albo podpórki ułatwiające chodzenie;
 • poduszki przeciwodleżynowe pneumatyczne;
 • materace przeciwodleżynowe (z wyłączeniem materacy piankowych);
 • kule łokciowe ze stopniową regulacją, kule łokciowe z podparciem na przedramieniu;
 • kule pachowe;
 • trójnogi albo czwórnogi;
 • laski dla niewidomych (białe);
 • majteczki – po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku w stawie biodrowym do 12 sztuk;
 • pończochy kikutowe – po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy/podudzia/uda do 12 sztuk;
 • pończochy kikutowe – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie przedramienia/ramienia do 12 sztuk;
 • pończochy kikutowe – po pełnej amputacji lub w przypadku braku kończyny górnej do 12 sztuk.

Z dniem 23 października br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1899), w którym to rozszerzono uprawnienia fizjoterapeutów w zakresie zlecania wyrobów medycznych.

Co w praktyce oznacza zmiana?

Regulacja, która wejdzie w życie 23 października br., wypełnia dotychczasowe braki w zakresie kompetencji fizjoterapeutów, o których mowa w przepisach ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Zmiana ta to również wzrost naszego znaczenia w systemie ochrony zdrowia oraz kolejny krok do budowy prestiżu zawodu.

Zgodnie z nowymi przepisami rozszerzony został wykaz wyrobów medycznych możliwych do zlecania przez fizjoterapeutów z prawem do samodzielnego udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych, z jednoczesnym zróżnicowaniem kompetencji w tym zakresie dla magistrów fizjoterapii oraz specjalistów w dziedzinie fizjoterapii. Uprawnienia te kształtują się następująco:

1. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii uzyskuje uprawnienia do wystawiania zleceń na wyroby medyczne określone w załączniku do rozporządzenia jako:

 1. grupa A lp. 1–3:
  • protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę – do zwykłego obuwia,
  • proteza uzupełniająca stopę,
  • proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym;
 2. grupa B lp. 4–11:
  • proteza tymczasowa podudzia,
  • proteza ostateczna skorupowa podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego,
  • proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego,
  • proteza ostateczna skorupowa podudzia,
  • proteza ostateczna modularna podudzia,
  • wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia,
  • wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia,
  • protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia;
 3. grupa C lp. 12–17:
  • proteza tymczasowa w obrębie uda,
  • proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda,
  • proteza ostateczna modularna w obrębie uda,
  • protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda,
  • wymiana leja w protezie tymczasowej uda,
  • wymiana leja w protezie ostatecznej uda;
 4. grupa D pozycje 18–20:
  • proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym,
  • proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym,
  • wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym;
 5. grupa E lp. 21: proteza kosmetyczna w obrębie ręki;
 6. grupa F lp. 22 i 23:
  • proteza kosmetyczna w obrębie przedramienia,
  • proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia;
 7. grupa G lp. 24–27:
  • proteza kosmetyczna w obrębie ramienia,
  • proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia,
  • proteza kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego,
  • proteza robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego;
 8. grupa H lp. 28–33:
  • orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO),
  • orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO),
  • orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO),
  • orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO),
  • orteza odciążająca kończynę dolną,
  • orteza reciprokalna z umożliwieniem ruchu w stawach skokowych i kolanowych;
 9. grupa I lp. 34–35:
  • pas biodrowy z szyną lub szynami,
  • kosz biodrowy;
 10. grupa K lp. 45–46:
  • orteza na rękę i przedramię,
  • orteza przedramienno-ramienna z ujęciem ręki;
 11. grupa Ł lp. 54–56:
  • gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta),
  • gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz,
  • orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa;
 12. grupa N pozycje 64–68:
  • but na stopę o różnym zniekształceniu,
  • but wyrównujący skrócenie kończyny dolnej,
  • but przy amputacji w obrębie stopy,
  • but do ortezy obejmującej stopę,
  • but do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę;
 13. grupa O lp. 69 i 70:
  • rękaw uciskowy płaskodziany z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 20 mmHg,
  • nogawica uciskowa płaskodziana z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 30 mmHg;
 14. grupa P lp. 92 i 93 oraz 124–133:
  • proteza piersi,
  • peruka,
  • balkonik specjalny dla dzieci z odciążeniem tułowia, umożliwiający przemieszczanie się,
  • pionizator,
  • urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją transportową,
  • wózek inwalidzki ręczny,
  • wózek inwalidzki dziecięcy,
  • wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku,
  • wózek inwalidzki specjalny (np. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek z funkcją pionizacji), z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego,
  • wózek inwalidzki specjalny dziecięcy (np. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek z funkcją pionizacji), z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego,
  • siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę,
  • pełzak do raczkowania.

2. Fizjoterapeuta posiadający tytuł magistra fizjoterapii z prawem do samodzielnego udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych uzyskuje uprawnienia do wystawiania zleceń na wyroby medyczne określone w załączniku do rozporządzenia jako:

 1. grupa J lp. 36–44:
  • orteza stabilizująca staw skokowy,
  • orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę,
  • orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia,
  • orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości,
  • orteza jednostronna lub obustronna unieruchamiająca lub stabilizująca staw biodrowy z regulowanym kątem zgięcia lub odwiedzenia,
  • szyna typu Saint-Germain,
  • szyna Denis-Browna z obuwiem,
  • orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym,
  • orteza odwodząca do leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego;
 2. grupa L lp. 47–53:
  • orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera),
  • orteza na rękę i przedramię,
  • orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez,
  • orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez,
  • orteza na ramię i bark (z wyłączeniem temblaków i ortez typu „Dessault”),
  • orteza na ramię i bark typu „Dessault”,
  • orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia;
 3. grupa M lp. 57–63:
  • gorset stabilizująco-unieruchamiający,
  • pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę,
  • orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami,
  • orteza (sznurówka) lędźwiowo–krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami,
  • kołnierz sztywny,
  • kołnierz półsztywny,
  • półgorsetowa orteza szyjna;
 4. grupa O pozycje 69 i 70:
  • rękaw uciskowy płaskodziany z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 20 mmHg,
  • nogawica uciskowa płaskodziana z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 30 mmHg.

WAŻNE

Pacjent ma prawo otrzymać zlecenie na ww. wyroby medyczne od fizjoterapeuty, które dotychczas mógł zlecić tylko lekarz określonej specjalizacji, z uwzględnieniem refundacji w każdym miejscu, w którym świadczenie zdrowotne zostało mu udzielone, w tym również w gabinecie prywatnym, po spełnieniu następujących warunków:

  • zlecenie wystawia osoba do tego uprawniona: magister fizjoterapii lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii – każdy w zakresie swoich uprawnień zawodowych,
  • pacjent ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • wyrób medyczny znajduje się w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
  • wyrób medyczny ma być stosowany w określonym w tym wykazie zakresie wskazań objętych refundacją.

Co podkreślono w interpelacji z dnia 10 października 2017 roku w odpowiedzi na zapytanie Pana Posła Adama Ołdakowskiego nr 4360 w sprawie wystawiania recept w gabinetach prywatnych. Na zleceniu należy wpisać REGON podmiotu leczniczego, z którego wystawiane jest zlecenie, lub praktyki zawodowej.

Zlecenie na wyroby medyczne wymaga potwierdzenia przez OW NFZ, podczas którego weryfikowana jest poprawność jego wystawienia. Na co warto zwrócić szczególną uwagę, a co może stanowić odmowę przyjęcia zlecenia do potwierdzenia refundacji:

 1. poprawność danych osobowych pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, adres)
 2. poprawność określenia wyrobu medycznego:
  • liczba porządkowa wyrobu medycznego – oznaczenie zgodne z załącznikiem do rozporządzenia,
  • oznaczenie liczby sztuk,
  • określenie wyrobu medycznego wraz z pisemnym uzasadnieniem,
  • określenie strony,
  • dodatkowe wskazania zlecającego zaopatrzenie,
 3. oznaczenie daty wystawienia zlecenia – należy pamiętać, że stosowna informacja o zleceniu powinna znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej pacjenta,
 4. oznaczenie osoby zlecającej – imię i nazwisko oraz PWZFz umożliwiające weryfikację uprawnienia do zlecenia zaopatrzenia zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Należy pamiętać, że przepisy rozporządzenia wskazują kryteria ich przyznawania np. wózek inwalidzki specjalny może otrzymać wyłącznie pacjent przy porażeniach i niedowładach trzy lub czterokończynowych bądź przy porażeniach dwukończynowych jednostronnych lub skrzyżowanych. Natomiast wózek inwalidzki ręczny jest przyznawany w przypadku trwałego ograniczenia samodzielnego chodzenia.

Ponadto warto mieć na uwadze, że wyrób medyczny ma zdefiniowany okres użytkowania, po którym przysługuje dopiero nowy. Jest to szczególnie ważne w przypadku zlecania ponownego zaopatrzenia w ten sam wyrób medyczny.

Przy tej okazji pamiętać należy o przysługującym niektórym osobom prawie do zaopatrzenia w wyroby medyczne według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. Do takich osób, zgodnie z art. 47 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, należą:

 • pacjenci do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • pacjenci posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • pacjenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenie naprawy wyrobu medycznego wystawia się zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. Do końca 2019 r. obowiązuje jednak wzór określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678).

Co ważne w chwili obecnej brak jest możliwości wystawienia zlecenia na wyroby medyczne na rzecz pacjentów objętych opieką w ramach świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych. Zlecenie na rzecz tych pacjentów można wystawić dopiero przy wypisie z oddziału.

Poniżej publikujemy wzór zlecenia.

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne