PL

Minister Miłkowski: jest możliwe zwiększenie wyceny indywidualnej pracy fizjoterapeuty z pacjentem

Minister Miłkowski: jest możliwe zwiększenie wyceny indywidualnej pracy fizjoterapeuty z pacjentemPodczas konferencji dot. rehabilitacji leczniczej, która odbyła się w dniu 22 maja br., organizowanej przez Pracodawców RP, eksperci dyskutowali o konieczności poprawy sytuacji finansowej fizjoterapii refundowanej. W swoim wystąpieniu wiceprezesi Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Paweł Adamkiewicz i Tomasz Niewiadomski, podkreślali znaczenie zmian, jakie zachodzą w funkcjonowaniu fizjoterapeutów na rynku usług medycznych, a więc realizację ustawowej samodzielności zawodowej, rozszerzenie zakresu odpowiedzialności za pacjenta oraz większą możliwość zindywidualizowania terapii. Nowe obowiązki nie wiążą się jednak ze zmianami w sposobie finansowania. Trudno zrozumieć, dlaczego fizjoterapia, stanowiąca immanentną część leczenia, jest tak słabo wyceniana. Wiceprezesi zwrócili uwagę, iż proponowana i szeroko komentowana propozycja podwyżki (wzrost tzw. ryczałtu) dotyczyć będzie tylko niewielkiej liczby fizjoterapeutów.

Odpowiadając na liczne pytania, dotyczące m.in. propozycji ministerstwa zdrowia wzrostu wycen świadczeń o 5 procent, ale również pomysłów na rozwiązanie tej trudnej sytuacji, przedstawionych przez członków prezydium KIF, Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia, podkreślił, że jest możliwe i zasadne większe premiowanie indywidualnej pracy z pacjentem. Oznacza to, że wycena tych świadczeń może być wyższa niż pozostałych procedur.

Minister odniósł się także do prezentacji KIF, w której poruszono kwestie monitorowania kolejek osób oczekujących na świadczenia fizjoterapeutyczne w czasie rzeczywistym w oparciu o aplikację Narodowego Funduszu Zdrowia, wykorzystywaną dla innych świadczeń. Wskazując na zasadność proponowanej zmiany, Minister poinformował o negatywnej opinii płatnika w tej sprawie, uzasadnionej ograniczeniami technicznymi w systemie, którym dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Miłkowski podzielił opinię wiceprezesów KIF, iż konieczne jest wprowadzenie systemu, który będzie mierzył efekty terapeutyczne. To będzie podstawa do racjonalizacji wydatków.  Zwrócił również uwagę na fakt, że NFZ już realizuje postulat KIF, który mówi o zwiększaniu dostępności fizjoterapii dla pacjentów poprzez kontraktowanie większej ilości podmiotów.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów będzie kontynuować prace na rzecz zwiększenia wyceny świadczeń fizjoterapeutycznych oraz wzrostu wynagrodzeń dla fizjoterapeutów. KIF postuluje także, aby usługi fizjoterapeutyczne znalazły się w wykazie świadczeń, w przypadku udzielania których, świadczeniodawcy prowadzą harmonogram przyjęć w czasie rzeczywistym w aplikacji udostępnionej przez Prezesa Funduszu.