PL

KRF powołała przewodniczącą Krajowego Zespołu Kontrolerów

Krajowa Rada Fizjoterapeutów powołała z dniem 13 października Panią Bogusławę Łudczak na przewodniczącą Krajowego Zespołu Kontrolerów (Uchwała nr 529/IKRF).

Zgodnie z uchwałą nr 387/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie kontroli fizjoterapeutów przewodniczący powoływany jest spośród członków Krajowego Zespołu Kontrolerów (KZK). Do zadań przewodniczącego należy organizowanie prac Zespołu, który został powołany do kontroli fizjoterapeutów w celu oceny wykonywania zawodu na podstawie art. 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty oraz do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą (indywidualnych i grupowych praktyk fizjoterapeutycznych) w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej. W szczególności przewodniczący Krajowego Zespołu Kontrolerów podejmuje decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli oraz wyznacza zespół kontrolny spośród członków Krajowego Zespołu Kontrolerów do przeprowadzenia konkretnej kontroli.

Pani Bogusława Łudczak jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku fizjoterapia, Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku administracja i finanse publiczne oraz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku na kierunku zarządzenie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia specjalistyczne oraz w zakresie prowadzenia audytów i kontroli.

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie pracy w zawodzie fizjoterapeuty. Od 10 lat pełni funkcje kierownicze i jednocześnie pracuje dla jednostek certyfikujących podmioty lecznicze jako audytor (w zakresie norm jakości i norm ISO). Audyt obejmuje zarówno szpitale, przychodnie czy sanatoria, a nawet laboratoria.

Dodatkowym atutem Pani Łudczak jest doświadczenie w prowadzeniu kontroli problemowych całego obszaru rehabilitacji w zakresie realizacji zadań statutowych oraz określonych w regulaminie organizacyjnym, dostępności i poziomu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz wyposażenia i wykorzystywania aparatury i sprzętu medycznego.

Pani Bogusławie Łudczak serdecznie gratulujemy powołania na tę ważną funkcję i życzymy sukcesów w wykonywaniu nowych obowiązków.