PL

Krawczyk w MZ: czekamy na konkrety, a nie mydlenie oczu

Dziś w Ministerstwie Zdrowia Maciej Krawczyk, prezes KRF oraz Tomasz Niewiadomski, wiceprezes KRF rozmawiali o sytuacji finansowej polskich fizjoterapeutów.

Przekazali przedstawicielom Ministra Zdrowia: Pani Józefie Szczurek – Żelazko, sekretarz stanu, Panu Jakubowi Bydłoniowi, dyrektorowi Departamentu Dialogu Społecznego i Pani Edycie Gadomskiej, naczelnikowi w Departamencie Kwalifikacji Medycznych i Nauki, wnioski z badania sytuacji polskich fizjoterapeutów. Wyniki ankiety jasno wskazują, iż jest to grupa zawodowa, która w publicznej ochronie zdrowia zarabia bardzo mało i znacznie poniżej własnych kompetencji. Zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany są niewystarczające i w żaden sposób nie rozwiązują problemów fizjoterapeutów oraz ich pracodawców, a tym bardziej pacjentów. KIF zaproponowała szereg możliwych rozwiązań. Strony będą kontynuowały rozmowy w kolejnych tygodniach.

Czekamy na konkrety, a nie mydlenie oczu. Rozwiązania są w zasięgu ręki, trzeba tylko umieć z nich skorzystać. Najważniejsze, że będziemy dalej rozmawiać, pracując nad konstruktywnymi rozwiązaniami. Liczymy, że ministerstwo wdroży koncepcję, która choć trochę poprawi sytuację polskiej fizjoterapii. Celowo mówię fizjoterapii, a nie tylko fizjoterapeutów, bo problem dotyka też naszych pacjentów i pracodawcówpodsumowuje Maciej Krawczyk.