PL

Krajowa Izba Fizjoterapeutów przejęła pismo „Medycyna Manualna”

Na mocy umowy podpisanej w lipcu 2019 roku, Krajowa Izba Fizjoterapeutów stała się właścicielem i wydawcą czasopisma naukowego „Medycyna Manualna”, należącego wcześniej do Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Z ramienia KIF umowę podpisał Zbigniew Wroński – wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów ds. nauki i kształcenia, zaś PTMM reprezentowali dr n. kf. Tomasz Ridan – prezes zarządu, dr n. med. Andrzej Permoda – redaktor naczelny pisma i prezes pomocniczy oraz dr n. kf. Adrian Kużdżał – zastępca redaktora naczelnego, redaktor prowadzący.

„Medycyna Manualna” to kwartalnik, który jest wydawany od 1997 roku. Celem pisma jest promowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych wśród lekarzy i fizjoterapeutów. To również platforma do dyskusji na temat formalnych aspektów zawodu fizjoterapeutów, a także rozwiązań poprawiających integrację środowiska terapeutów manualnych z innymi specjalistami medycznymi. W Komitecie Naukowym czasopisma zasiadają naukowcy i praktycy z wielu krajów świata, reprezentujący różne specjalizacje, w tym w szczególności fizjoterapię i rehabilitację medyczną w różnych dziedzinach medycyny, takich jak: ortopedia, traumatologia, neurologia, neurofizjologia, biomechanika. Ta grupa ekspertów gwarantuje wysoki poziom merytoryczny opublikowanych prac.

W listopadzie 2019 roku ukazało się pierwsze wydanie pisma po zmianie właściciela, co skomentował w artykule wstępnym redaktor naczelny dr n. med. Andrzej Permoda:

Z nieukrywaną radością przekazujemy dziś do rąk Czytelników kolejny numer naszego czasopisma. Numer 1/2019 jest wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy jest wydawany przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Prace nad pozyskaniem czasopisma od dotychczasowego wydawcy tj. Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej, rozpoczęły się przed kilkoma miesiącami. Formalności związane z tym historycznym procedowaniem zajęły Stronom sporo czasu ponieważ proces zmian wiązał się z koniecznością dokonania wielu procedur formalnych, rejestrowych, sądowych, jak i wymagał rzetelnej konstrukcji wzajemnych umów pomiędzy KIF i PTMM.

Dzisiaj stajemy więc w uzasadnionej nadziei na dynamiczny rozwój naszego kwartalnika, dostosowanie do aktualnych trendów i międzynarodowych standardów odpowiednich dla prestiżowych czasopism naukowych. Wszystko to robimy z myślą o aktualnych a także nowych czytelnikach oraz autorach publikacji. Potencjał rozwojowy mamy ogromny! Dlatego jestem przekonany, że wspólnie i konsekwentnie realizując przyjętą koncepcję rozwoju Czasopisma ukierunkowaną na wzrost pozycji czasopisma i uzyskanie wysokiej oceny w prowadzonych ewaluacjach, z uwzględnieniem indeksacji w bazach danych, staniemy się wiodącym czasopismem naukowym w naszej dziedzinie.

Powyższe działania Redakcji oraz Wydawcy, w szczególności m.in. w zakresie informatyzacji, digitalizacji, indeksacji w bazach naukowych i poprawy wskaźników cytowań zostaną wsparte przez Index Copernicus International.

Nadrzędnym celem Kwartalnika jest podnoszenie wiedzy i kwalifikacji członków naszej grupy zawodowej, do której rzeczone czasopismo pozostanie głównie adresowane. Dotychczas Medycyna Manualna docierała do członków PTMM oraz bibliotek i prenumeratorów w liczbie rzadko przekraczającej 1000 egz. Obecnie nasze czasopismo będzie docierało co kwartał do ponad 60 000 tysięcy fizjoterapeutów a liczba odbiorców będzie rokrocznie istotnie wzrastać. Niewątpliwie więc czasopismo będzie służyło rozwojowi zawodowemu a także naukowemu niezwykle licznej rzeszy naszych czytelników.

Pozostajemy do Waszej dyspozycji udostępniając kwartalnik z nieustającym zaproszeniem do zamieszczania artykułów o Waszych doświadczeniach i badaniach naukowych.

W bieżącym numerze zamieszczamy m.in. artykuł w języku angielskim z wystandaryzowaną procedurą ilościowej syntezy wyników badań pt. Masaż w leczeniu bólu: analiza przeglądów systematycznych, grupy autorów z afiliacją Uczelni z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Artykuł ten będzie także dostępny w języku polskim w numerze drugim Medycyny Manualnej.

Serdecznie zachęcam do współtworzenia nowych jakości naszego Czasopisma!

Więcej na ten temat przeczytacie Państwo w rozmowie z prezesem KIF Maciejem Krawczykiem, którą drukujemy na kolejnych stronach.

Redaktor Naczelny
dr n. med. Andrzej Permoda

W bieżącym wydaniu “Medycyny Manualnej” znalazł się także wywiad z dr hab. n. med. Maciejem Krawczykiem – prezesem KRF. Rozmowę przeprowadził Andrzej Permoda – redaktor naczelny:

AP: Krajowa Izba Fizjoterapeutów wspólnie z Polskim Towarzystwem Medycyny Manualnej podjęła decyzję o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do czasopisma „Medycyna Manualna”. Wskutek podpisanej umowy Medycyna Manualna będzie wydawana już jako czasopismo naukowe KIF?

MK: Jak najbardziej. Rozwój nauki to jedno z zadań nałożonych na KIF przez ustawę o zawodzie fizjoterapeuty. Wprowadzenie własnego czasopisma było naszym celem od dłuższego czasu.

AP: Czy czasopismo będzie wydawane w dotychczasowej formie?

MK: Do końca roku planujemy wydawać wersję papierową. Równolegle chcemy uruchomić dostęp elektroniczny w formule open access.

AP: KIF zobowiązał się do kontynuacji podnoszenia standardów Czasopisma, w tym utrzymania wartości parametryzacji Czasopisma w bazach indeksacyjnych czasopism naukowych na nie niższym niż dotychczasowym poziomie. Jakie działania planuje KIF aby rozwijać Czasopismo, zwiększyć jego atrakcyjność czy wpływ na środowisko naukowe a także jego pozycję względem innych czasopism z tej samej grupy tematycznej?

MK: Myślę, że to pytanie do Redaktorów! Zatrudniliśmy dwóch wysokiej klasy fachowców, dr Andrzej Permoda jako redaktor naczelny i dr Adrian Kużdżał jako jego zastępca zapewniają rozwój czasopisma. Jak to będzie wyglądało w szczegółach myślę, że dowiemy się już wkrótce.

AP: Medycyna Manualna jest recenzowanym periodykiem naukowym, ugruntowanym na rynku, wydawanym nieprzerwanie od 1997 roku. Promuje aktualną wiedzę na temat rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych na całym świecie, inspiruje do nieustannego rozwoju zawodowego i naukowego, integruje środowisko profesjonalistów medycznych w obszarze rehabilitacji, promuje i systematycznie współorganizuje różne wydarzenia naukowe. A jakie cele stawia sobie i naszym Czytelnikom nowy Wydawca?

MK: zmiany będą wprowadzane ewolucyjnie. Celem jest stworzenie rozpoznawalnego na świecie czasopisma promującego polską fizjoterapię. Jednocześnie chcemy, żeby czasopismo umożliwiało / ułatwiało stawianie pierwszych kroków młodym naukowcom.

AP: Medycyna Manualna jest również wykorzystywana jako środek wewnętrznej komunikacji między członkami Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej jako swoista platforma bieżących informacji związanych ze specjalistycznymi szkoleniami, konferencjami i seminariami. Zawiera również materiały seminaryjne i pokonferencyjne. Wydaje się, iż fakt zmiany Wydawcy pozwoli na znaczące poszerzenie grona odbiorców oraz rozwój współpracy między różnymi towarzystwami naukowymi?

MK: Stowarzyszenie podjęło decyzję odnośnie przekazania czasopisma KIF, jest to wspaniała wiadomość, dzięki której dostęp do nauki upowszechni się wśród fizjoterapeutów. Czasopismo prowadzone przez KIF będzie mogło zdecydowanie szybciej rozwinąć się i zaistnieć na rynku nauki. Odnośnie materiałów seminaryjnych czy pokonferencyjnych to redaktorzy mają dużą swobodę w doborze tekstów. Natomiast warto podkreślić tu, że mamy już dwie pozycje wydawnicze. Jedna to czasopismo naukowe – tu mają być publikowane prace naukowe fizjoterapeutów. Drugie to Głos Fizjoterapeuty, wydawana co miesiąc gazeta, przesyłana online wszystkim fizjoterapeutom. Wiedza powszechna i ciekawostki raczej będą tam publikowane.

AP: Wasza 3-letnia acz niezwykle dynamiczna działalność w wielu obszarach mających wpływ na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty, w tym rozwój zawodowy, jest dostrzegana i pozytywnie oceniana przez środowisko. Czy może Pan Prezes podzielić się z czytelnikami swoimi refleksjami z dotychczasowej działalności Izby i wizją przyszłości?

MK: Rzeczywiście ostatnie 3 lata to bardzo dynamiczny okres. Ciężko napisać wszystko, natomiast kluczowy jest ciągły rozwój naszego zawodu. Staramy się stale poszerzać wiedzę fizjoterapeutów, stąd szkolenia podyplomowe (darmowe dla członków KIF) jak i czasopismo naukowe. Na bazie zwiększonej wiedzy będziemy starać się zwiększać kompetencje i możliwości pracy naszej grupy zawodowej.

AP: Czego więc należy życzyć Nowemu Wydawcy by wytrwał w tych pięknych dążeniach i skutecznie realizował tak ambitnie zdefiniowane cele?

MK: Dobrego zespołu redakcyjnego a dla mnie wreszcie wakacji!

Zachęcamy do pobrania pisma w wersji PDF