PL

Konferencja priorytety w ochronie zdrowia 2018

W ramach konferencji “Priorytety w służbie zdrowia 2018” odbył się panel pt. Rehabilitacja i fizjoprofilaktyka, czyli niezbędne wsparcie systemu, którego partnerem była Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

O kierunkach zmian rozmawiali eksperci w składzie:

  • Ernest Wiśniewski – wiceprezes KRF,
  • Dominik Dziurda – dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Uwe Hallmann – szef sekcji sportowej Szwedzkiego Królewskiego Stowarzyszenia Fizjoterapeutów,
  • Aleksander Lizak – wiceprezes KRF,
  • Dariusz Nowicki – przedstawiciel Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • Remigiusz Rzepka – fizjoterapeuta, trener przygotowania fizycznego Polskiego Związku Piłki Nożnej,
  • Barbara Wójcik-Klikiewicz – pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Celem debaty była odpowiedź na pytania jak zagospodarować niewykorzystany potencjał fizjoterapii w Polsce oraz jakie kierunki powinna mieć konieczna reforma rehabilitacji. Eksperci zgodzili się, że fizjoterapia zorientowana na cel, który jest mierzony za pomocą obiektywnych wskaźników poprawy stanu pacjenta może być efektywnym narzędziem do zmniejszenia kolejek, poprawy wydolności systemu i zwiększania dostępności do świadczeń.

Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdził decyzję Prezesa NFZ o przeprowadzeniu pilotażu, którego celem jest zbadanie efektywności fizjoterapii ambulatoryjnej. Jak podkreślił Andrzej Jacyna, Prezes NFZ, w jednym z paneli, “…zaproponowanie przeprowadzenia pilotażu jest innowacyjnym działaniem Krajowej Izby Fizjoterapeutów i życzyłby sobie więcej takich inicjatyw. Podjęta próba opisania procedur fizjoterapeutycznych oraz ich parametryzacja przyczyni się do lepszego podziału środków finansowych…”

Dyrektor Dziurda z Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz Taryfikacji powiedział, iże również AOTMIT dostrzega potrzebę wprowadzenia i opisania mierników efektywnościowych i jakościowych i jak wskazał – w Agencji toczą się już zaawansowane prace. Uznał, że najważniejszym beneficjentem zmian będzie pacjent, który będzie mógł liczyć na skuteczną i dostosowaną do jego potrzeb rehabilitację.

Eksperci podkreślali, że w krajach, w których najlepiej działa fizjoterapia i rehabilitacja – bardzo duże znaczenie przywiązuje się do stałego monitorowania skuteczności prowadzonych procedur. Podkreślali rolę współpracy lekarza i fizjoterapeuty oraz możliwość samodzielnego prowadzenia terapii przez fizjoterapeutę, który na podstawie lekarskiej diagnozy oraz badania funkcjonalnego jest właściwą osobą do dobrania najbardziej efektywnych procedur.