PL

KONFERENCJA PRASOWA KRAJOWEJ IZBY FIZJOTERAPEUTÓW

KONFERENCJA PRASOWA
Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Jesteśmy najmłodszą grupą zawodową wśród zawodów medycznych!

W Polsce jest 75 243 zarejestrowanych fizjoterapeutów, z czego aż 55 590, czyli 74 proc. to kobiety, a 26 proc. mężczyźni. Średnia wieku fizjoterapeuty w Polsce wynosi 38 lat.
Jesteśmy zatem najmłodszą grupą zawodową wśród zawodów medycznych!

„Jesteśmy bardzo aktywni, stale podnosimy nasze kompetencje i dbamy o sprawność osób z różnymi problemami zdrowotnymi, właściwie na każdym etapie ich życia – od noworodka aż po późną starość.” – mówi Weronika Krzepkowska, starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej

Najwięcej fizjoterapeutów pracuje w województwie mazowieckim – 10 597, śląskim – 8 578 i małopolskim – 8 045. Najmniej zaś w lubuskim – 1 410 i podlaskim – 1 803. Wśród fizjoterapeutów w Polsce są osoby z różnym wykształceniem zawodowym, jednak zdecydowana większość, bo 54 771 skończyła studia magisterskie, 12 210 osób ukończyło licencjat, a 8 262 to technicy.

W 2022 roku wzrosła liczba osób korzystających z usług fizjoterapeutów aż o 20 punktów procentowych w stosunku do roku ubiegłego!

„Jednak nie wszyscy mogą korzystać z fizjoterapii refundowanej. Tylko 38 procent społeczeństwa korzysta z takich zabiegów. Zależy nam, by było ich zdecydowanie więcej.  To zarówno dla funduszu zdrowia, jak i dla państwa same korzyści – pacjenci wtedy szybciej wracają do sprawności fizycznej, krócej przebywają na zwolnieniach lekarskich.” – mówi Anna Gołębicka – ekonomistka, ekspert komunikacji i zarządzania.

Fizjoterapia to oferta dla wykształconych, starszych mieszkańców największych miast, jednak – co zaskakujące – najbardziej rozpoznają nas ludzie młodzi.

KIF już po raz czwarty KIF przeprowadził badania znajomości zawodu i korzystania z usług fizjoterapeutycznych na grupie reprezentatywnej.

Z badania KANTAR przeprowadzonego w dniach 10-15 listopada 2022 r., na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej 1000 osób powyżej 16 roku życia (2022 – CAVI, 2019-2021 CATI), wynika, że:

  • FIZJOTERAPEUTA stał się zawodem, który jest coraz bardziej znany i rozpoznawany przez społeczeństwo – aż 48 procent badanych spontanicznie używa poprawnej nazwy zawodu medycznego,
  • najlepiej zawód fizjoterapeuty rozpoznają osoby młode, wykształcone, dobrze zarabiające oraz korzystające z internetu (56 procent),
  • fizjoterapeutom ufa aż 79 procent Polaków – ten zawód jest na drugim miejscu, zaraz po ratownikach medycznych i tuż przed diagnostami laboratoryjnymi.
  • aż 71 procent badanych deklaruje, że korzystało z zabiegów fizjoterapeuty osobiście lub korzystał ktoś z ich bliskich. To wynik o 20 punktów procentowych wyższy w stosunku do badania z roku poprzedniego (2021).
  • najczęściej z usług fizjoterapeuty korzystają osoby po 55 roku życia z wyższym wykształceniem i mieszkające w dużych miastach (powyżej 500 tys. mieszkańców).

„Co ciekawe, pacjenci najczęściej korzystają z leczenia ruchem – czyli z gimnastyki, ćwiczeń, treningów. To budujące, bo z tego wynika, że Polacy odkryli, że fizjoterapia pozwala im szybciej wrócić do sprawności i sami chcą w tym kierunku coś też robić. Współpracują z fizjoterapeutą, wkładając w to również swój duży wysiłek. To dowód na to, że polskie społeczeństwo jest coraz bardziej aktywne. – mówi Tomasz Dybek, prezes KIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijamy kompetencje zawodowe fizjoterapeutów!

Wystartowaliśmy z programem edukacyjnym, który zwiększa kompetencje polskich fizjoterapeutów

W ramach projektu zorganizowanych zostanie aż 853 szkoleń z różnych dziedzin: ortopedii, kardiologii, pulmonologii, neurologii, uroginekologii, onkologii czy pediatrii.

Projekt „FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest podniesienie poziomu kompetencji fizjoterapeutów z całej Polski w zakresie prowadzenia fizjoterapii u pacjentów chorujących na choroby zakaźne, w tym na COVID-19, ale także rehabilitacji pochorobowej oraz fizjoprofilaktyki.

„Każde szkolenie kończy się egzaminem i certyfikatem, co jest bardzo istotne zarówno dla samych fizjoterapeutów, ale i dla ich pracodawców, a co za tym idzie, pośrednio również dla pacjentów, którzy będą korzystać z efektów tych szkoleń i umiejętności fizjoterapeutów.” mówi Rafał Trąbka – wiceprezes KIF.

W ramach projektu fizjoterapeuci skorzystają z:

· bezpłatnej platformy edukacyjnej FIZJA, w której oferujemy szkolenia online dla fizjoterapeutów (docelowo będzie ich 60),

· bezpłatnych szkoleń stacjonarnych, organizowanych na terenie całej Polski (ruszyły od stycznia 2023 r.).

„Chcemy dotrzeć do około 20 tys. fizjoterapeutów. Zakładamy, że będzie to znacząca grupa, która w perspektywie czasu, będzie mocno oddziaływała na zdrowie pacjentów w naszym kraju. Każda inwestycja w wiedzę i kompetencje medyka to także inwestycja w pacjenta.” – mówi Trąbka.

Na szkolenia mogą się zapisywać aktywni zawodowo fizjoterapeuci z całej Polski, bez względu na miejsce i formę zatrudnienia.

Zgłoszenia są przyjmowane drogą online za pośrednictwem platformy e-learningowej. Ze szkoleń online uczestnik może korzystać w ciągu 20 tygodni od momentu podpisania umowy bez żadnych ograniczeń – w tym samym czasie może też skorzystać z maksymalnie 5 wybranych szkoleń stacjonarnych.

„Jedynym obowiązkowym szkoleniem, przez które musi przejść każda osoba rejestrująca się na platformę, jest przejście przez szkolenie z zakresu COVID – 19. Potem fizjoterapeuta ma już dostęp do wszystkich szkoleń online oraz rekrutacji na szkolenia stacjonarne.” – powiedziała Patrycja Bartnicka–Kamać – Kierownik Działu Szkoleń

Do wczoraj wpłynęło 1817 zgłoszeń na szkolenia. Dostęp do platformy FIZJA, czyli już po zweryfikowaniu zgłoszenia i po podpisaniu umowy, otrzymało 1460 osób, a 1200 osób ukończyło szkolenie z zakresu COVID-19, czyli tym samym uzyskało możliwość zapisu na szkolenia stacjonarne.

W styczniu zrealizowanych zostanie 14 szkoleń stacjonarnych. Wszystkie będą prowadzone do połowy grudnia 2023 roku.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: https://kif.info.pl/ue-fizjo-learning/