PL

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA WIZYT FIZJOTERAPEUTYCZNYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, wizytę fizjoterapeutyczną może przeprowadzić magister fizjoterapii, posiadający samodzielność zawodową. Ministerstwo Zdrowia zgodziło się w tym zakresie ze stanowiskiem przedłożonym przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów.

Samodzielność zawodową, zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, nabywa fizjoterapeuta, który posiada:

  • tytuł magistra uzyskany na jednolitych studiach magisterskich w zakresie fizjoterapii (w przypadku osób, które rozpoczęły studia po dniu 1 października 2017 r.);
  • tytuł magistra (na studiach prowadzonych przed 2017 r.) i 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty.

Oznacza to, że w przypadku osób, które ukończyły studia prowadzone przed 2017 r., po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty do uzyskania samodzielności, dodatkowo muszą posiadać 3 lata doświadczenia w zawodzie fizjoterapeuty. Natomiast osoby, które ukończyły jednolite studia magisterskie w zakresie fizjoterapii (w tym absolwenci z 2022 r.) mają możliwość przeprowadzania wizyt fizjoterapeutycznych z chwilą uzyskania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.