PL

24 lutego, 2023

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA WIZYT FIZJOTERAPEUTYCZNYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, wizytę fizjoterapeutyczną może przeprowadzić magister fizjoterapii, posiadający samodzielność zawodową. Ministerstwo Zdrowia zgodziło się w tym zakresie ze stanowiskiem przedłożonym przez Krajową