PL

Komisja Socjalna drugiej kadencji rozpoczęła pracę!

19 lipca br. w biurze KIF odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Socjalnej drugiej kadencji, powołanej na mocy uchwały nr 33/II KRF z dnia 12 lipca 2022 roku. Posiedzenie otworzył Prezes KRF, dr Tomasz Dybek, który wręczył nominacje członkom Komisji. Podczas posiedzenia wybrano Przewodniczącego, którym został Pan Marek Mucha oraz Zastępczynię Przewodniczącego, Panią Ewę Orzechowską. Głównym zadaniem Komisji Socjalnej jest prowadzenie spraw dotyczących przyznawania pomocy materialnej dla fizjoterapeutów.

„Komisja Socjalna to bardzo ważna Komisja, ponieważ pozwala nam wspierać fizjoterapeutów w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych” – wskazuje dr Tomasz Dybek, Prezes KRF.

Komisja Socjalna II kadencji:

  • Marek Mucha – Przewodniczący
  • Ewa Orzechowska – Zastępczyni Przewodniczącego
  • Anna Babkiewicz
  • Maciej Bogdan
  • Beata Bruczyńska
  • Ewelina Okoniewska
  • Małgorzata Świątek

Program socjalny KIF realizowany jest od 2019 roku i kierowany jest do osób, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej. Od 2019 roku Komisja Socjalna zaopiniowała już ponad 1200 wniosków, podejmując ponad 750 decyzji o przyznaniu bezzwrotnej zapomogi lub zwolnienia ze składki.

Komisja Socjalna II kadencji rozpoczęła już pracę, opiniując kolejne wnioski. Powołanym Członkom Komisji serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz środowiska fizjoterapeutów!