PL

Kolejny krok w kierunku finansowania specjalizacji.

W dniu 07.11.2022 r. w biurze Krajowej Izby Fizjoterapeutów odbyło się spotkanie Prezydium KRF
z konsultantem krajowym w dziedzinie fizjoterapii oraz konsultantami wojewódzkimi.

W spotkaniu uczestniczyli:

– prof. PO dr hab. Jan Szczegielniak, Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii
– dr hab. Alicja Wójcik-Załuska, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii dla woj. lubelskiego
– dr Janusz Doś, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii dla woj. lubuskiego
– dr Marek Kiljański, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii dla woj. łódzkiego
– prof. UJ dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii dla woj. małopolskiego
– prof. dr hab. Witold Rongies, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii dla woj. mazowieckiego
– mgr Marek Sewastianik, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii dla woj. podlaskiego
– dr Katarzyna Gierat-Haponiuk, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii dla woj. pomorskiego
– prof. UJK dr hab. Wojciech Kiebzak, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii dla woj. świętokrzyskiego
– mgr Janusz Kossowski, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii dla woj. warmińsko-mazurskiego
– dr hab. Marzena Wiernicka, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii dla woj. wielkopolskiego

KIF reprezentowało Prezydium KRF w pełnym składzie – dr Tomasz Dybek, Prezes KRF oraz wiceprezesi KRF:
mgr Hanna Kowalewska, dr Dominika Batycka-Stachnik, dr Rafał Trąbka. Spotkanie prowadzili wiceprezesi KRF: dr Dominika Batycka-Stachnik i dr Rafał Trąbka.

Wiodącym tematem spotkania były rozwiązania i regulacje prawne dotyczące specjalizacji w zakresie fizjoterapii, które są związane z aktualnymi pracami nad nowelizacją ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994). Profesor Szczegielniak przedstawił aktualną sytuację dotyczącą specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii, w tym m.in. proces akredytacji jednostek prowadzących szkolenie. Rozmawiano o liczbie ośrodków oraz rozwiązań prowadzących do zwiększenia ich liczebności w kolejnych latach, co pozytywnie wpłynie na dostępność specjalizacji dla fizjoterapeutów.

Ponadto przedmiotem rozmów były również kryteria postępowania kwalifikacyjnego do szkolenia specjalizacyjnego oraz temat, co do którego wszyscy byli zgodni: pozyskanie dofinansowania specjalizacji w ramach środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister zdrowia. Zwrócono uwagę, że co prawda stosowny zapis umożliwiający takie finansowani istnieje w naszej ustawie, natomiast do tej pory nie był on w żaden sposób egzekwowany. Temat dofinansowania specjalizacji z budżetu jest jednym z priorytetów obecnej kadencji samorządu. Inne zawody medyczne mają takie dofinansowanie, dlatego Prezydium KRF stoi na stanowisku, że fizjoterapeuci nie mogą być dyskryminowani w tym zakresie.

Prezydium zwraca też uwagę, że w 3 województwach (kujawsko-pomorskie, podkarpackie oraz zachodniopomorskie) nie ma obecnie powołanych konsultantów w dziedzinie fizjoterapii. To trzeba szybko zmienić, dlatego zostaną podjęte działania, aby w żadnym z województw nie było wakatów na tych stanowiskach.

Spotkanie było udane i przebiegło w pozytywnej atmosferze. Zgromadzeni wyrazili chęć dalszej współpracy i kolejnych spotkań. Wymiernym efektem spotkania są propozycje kryteriów do postępowania kwalifikacyjnego do szkolenia specjalizacyjnego, które zostały opracowane i przesłane przez grono konsultantów i prof. Jana Szczegielniaka.