PL

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zaniepokojona informacjami od fizjoterapeutów, które każdego dnia trafiają do samorządu, zadała Prezesowi NFZ pytanie o skalę podwyżek.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów jest przeciwna dalszemu dzieleniu środowiska fizjoterapeutów, a niestety podwyżki przyznane na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. konfliktują nasze środowisko. Olbrzymia jest skala niezadowolenia i rozczarowania. Niewielka, jak obecnie wynika z naszych szacunków, grupa jest zadowolona ze wzrostu wynagrodzenia. Większość osób zatrudnionych w fizjoterapii refundowanej nie otrzymała podwyżek, gdyż pracują na umowach cywilnoprawnych, często nie z własnego wyboru lub otrzymała symboliczne podwyżki.

Oczekujemy na pilną odpowiedź. Podanie rzetelnych informacji pozwoli ograniczyć posługiwanie nieprawdziwymi danymi przez niektóre środowiska.

Poniżej prezentujemy pismo, które do Prezesa NFZ skierował Tomasz Niewiadomski, Wiceprezes KRF.