W sobotę 25 marca 2023 r. odbył się XLVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Z ramienia KIF była na nim obecna przedstawicielka KRF z regionu Wielkopolski Anna Frydrychowicz. Na zjeździe uhonorowani zostali nestorzy oraz młodzi lekarze Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Zostały również wręczone odznaczenia ,,Zasłużony dla WIL”. Zgodnie z programem, po części uroczystej  przystąpiono do wyboru prezydium zjazdu a następnie zdano sprawozdanie roczne każdego z organów WIL, które później zostały zatwierdzone.