PL

29 marca, 2023

Obowiązek opłacania składek członkowskich a emerytura czy renta

Informujemy, że fizjoterapeuci będący na emeryturze, rencie, świadczeniu przedemerytalnym lub świadczeniu rehabilitacyjnym, którzy nie podejmują czynności zawodowych, mogą wnioskować o zwolnienie 100% z opłacania składek członkowskich. Natomiast fizjoterapeuci posiadający status emeryta/rencisty i wykonujący czynności zawodowe mogą ubiegać się o 50%