PL

Ważny komunikat dla fizjoterapeutów

Krajowa Izba Fizjoterapeutów informuje, iż portal www.sprawdzonyfizjoterapeuta.pl nie jest rekomendowany ani nie działa we współpracy z samorządem zawodowym fizjoterapeutów. Jest to prywatne przedsięwzięcie komercyjne.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów oświadcza, iż nie udostępniła wyżej wskazanemu podmiotowi żadnych chronionych przepisami prawa danych osobowych z baz własnych, a w szczególności w postaci numeru telefonu. Zgodnie z prawem KIF udostępnia w publicznym Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów: imię, nazwisko, stopień i tytuł naukowy, specjalizację, aktualny status zawodowy oraz nazwę pracodawcy. Wskazywany jest również numer wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. Informacje te są ogólnodostępne, jednakże ich umieszczenie na wskazanym wyżej portalu lub założenie dodatkowego konta, może odbywać się wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody i regulaminu tego serwisu, co nie ma związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów.

Odpowiadając na docierające do Izby pytania w powyższej sprawie rekomendujemy, aby fizjoterapeuta, który otrzymał telefon/mail z propozycją utworzenia tam konta, zwrócił się do portalu z prośbą o udzielenie następujących informacji:

  • wskazanie źródła pozyskania danych osobowych w postaci numeru telefonu;
  • wskazanie w jaki sposób został wykonany obowiązek informacyjny wynikający z przepisów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (art. 13 lub art. 14 RODO);
  • wskazanie sposobu oraz daty wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych (marketing bezpośredni).

W każdej chwili możecie Państwo poprosić o zaprzestanie kontaktu, usunięcie danych z bazy a ostatecznie sprawę można zgłosić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją KIF na temat planowanych projektów informatycznych. Czytaj więcej

aplikacja dla fizjoterapeutów

NEWSLETTER