PL

W co grają z wycenami fizjoterapii?

Dziś Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował o zmianie terminu wejścia w życie Zarządzenia nr 65/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) z dnia 9 kwietnia 2021 r. wprowadzającego zmiany w wycenie świadczeń rehabilitacyjnych, które budziło i nadal budzi wiele emocji (https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1552021dsoz,7415.html)

Od samego początku wątpliwości wzbudzał skandaliczny tryb wprowadzania zmian w wycenach świadczeń fizjoterapeutycznych przez NFZ oraz niewłaściwa komunikacja ze strony tej instytucji, na co wskazywał w swoim liście Prezes KRF (https://kif.info.pl/informacje/prezes-krf-pisze-w-sprawie-wycen-do-prezesa-nfz/)

Przesunięcie terminu wejścia w życie zarządzenia nr 65/2021/DSOZ to kolejna zmiana, którą NFZ zaskakuje świadczeniodawców dosłownie w ostatniej chwili. W naszej ocenie uzasadnienie wskazujące na dodatkowy termin dla świadczeniodawców jest mało wiarygodne, skoro publikuje się informacje o przedłużeniu terminu na kilka dni przed terminem wejścia w życie. Co oznacza, że na kolejną zmianę organizacyjną świadczeniodawcy mają zaledwie tydzień.

Równocześnie niepokojące jest to, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie potrafi wskazać, na jakiej podstawie oparł te wyceny, a równocześnie zasłania się pracą Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), która ma opracować nowe wyceny świadczeń z zakresu rehabilitacji. Podkreślenia wymaga fakt, że prace AOTMiT nad zmianami w rehabilitacji leczniczej  trwają aż od… 2016 roku! Trudno też ustalić na podstawie jakich danych Agencja ich dokona – czy w oparciu o niedoszacowane dziś świadczenia i niskie wynagrodzenia fizjoterapeutów, które otrzymują w ramach świadczeń gwarantowanych? Wielokrotnie widzieliśmy, jak zapisy w dokumentach roboczych nagle zmieniały się i nikt nie potrafił ustalić, jaki jest merytoryczny powód zmiany.

O to, jak kilkumiesięczne vacatio legis wykorzystały NFZ i AOTMIT zapytaliśmy na początku września. Do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze zapytanie. (https://kif.info.pl/informacje/czy-nowe-wyceny-wejda-w-zycie-od-1-pazdziernika/)

Nie potrafimy oprzeć się wrażeniu, że rządzącym zależy tak naprawdę na wypchnięciu fizjoterapii z publicznej ochrony zdrowia.

NEWSLETTER