PL

Czy nowe wyceny wejdą w życie od 1 października?

W związku ze zbliżającą się datą wejścia w życie tj. 1 października 2021 r., Zarządzenia nr 65/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 9 kwietnia 2021 r. wprowadzającego zmniejszenie wag punktowych zabiegów fizykalnych, Krajowa Izba Fizjoterapeutów zapytała prezesa NFZ, czy będą zmiany w zakresie wyceny świadczeń przed 1 października tj. przed wejściem w życie tej regulacji.

Jednym z argumentów na tak długie vacatio legis zarządzenia był argument związany z czasem dla podmiotów, które mogłyby się przygotować do nowych wycen tj. dokonać odpowiednich zmian w organizacji udzielania świadczeń. Każda zmiana prawa w tym zakresie powinna być ogłaszana ze znaczącym wyprzedzeniem. Pozwala to uniknąć chaosu organizacyjnego. W tym przypadku docierają do nas informacje o możliwym przedłużeniu vacatio legis zarządzenia z 9 kwietnia w przeddzień planowanego wejścia w życie przepisów, a to oznacza brak czasu na kolejną zmianę organizacji, do której świadczeniodawcy mieli się przygotować od kwietnia.

Istotne jest także to, jak NFZ wykorzystał czas kilkumiesięcznego vacatio legis zarządzenia i czy podjął wspólnie z AOTMiT jakiekolwiek prace zmierzające do zmian wyceny świadczeń rehabilitacyjnych w oparciu o standard rachunku kosztów? Propozycje, które zawiera zarządzenie nr 65/2021/DSOZ niestety nie są o to oparte i wciąż nie uzyskaliśmy informacji, jakimi metodami i na podstawie czego zostały opracowane.

Pismo-NFZ-F. Nowak-zarzadzenie65-10.09.21
Pismo-AOTMiT-wycena-fizjoterapia-17.09.21

NEWSLETTER