W dniu 26 marca 2022 roku, w godzinach 10-16 w siedzibie Świętokrzyskiego Oddziału Terenowego KIF w Kielcach przy ulicy Nowy Świat 32A, odbyło się spotkanie warsztatowe dla fizjoterapeutów z Kielc oraz województwa świętokrzyskiego. Tematem spotkania były dwa zagadnienia „Diagnostyka różnicowa. Cieśń kanału nadgarstka jako źródło objawów w obrębie ręki. Odcinek szyjny jako źródło objawów w obrębie ręki” oraz „Diagnostyka różnicowa. Łokieć tenisisty i łokieć golfisty – diagnozy wskazujące na tendinopatię. Czy to jedyne i najczęściej występujące patologie w obrębie st. łokciowego”.
Fizjoterapeuci mogli zapoznać się z problematyką dolegliwości bólowych określanych mianem cieśni nadgarstka oraz łokcia tenisisty/golfisty. Uzyskali cenne wskazówki oraz profesjonalne odpowiedzi na liczne pytania.
Organizatorem spotkania była Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa świętokrzyskiego, zaś prowadzącym Rajmund Tomczakowski.
Spotkanie cieszyło się wysoką, blisko 100% frekwencją.