• 26 marca 2022
  • 10:00
  • Kielce

Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz przedstawiciele KRF z województwa świętokrzyskiego serdecznie zapraszają na spotkanie warsztatowe pt.: 

  1. „Diagnostyka różnicowa. Cieśń kanału nadgarstka jako źródło objawów w obrębie ręki. Odcinek szyjny jako źródło objawów w obrębie ręki.

LUB

  1. „Diagnostyka różnicowa. Łokieć tenisisty i łokieć golfisty – diagnozy wskazujące na tendinopatię. Czy to jedyne i najczęściej występujące patologie w obrębie st. łokciowego?”

Prowadzący

Rajmund Tomczakowski

Termin: 26 marca 2022 r. w godzinach 10:00 – 16:00

Spotkanie odbędzie się w Kielcach, w budynku, w którym siedzibę ma Świętokrzyski Oddział Terenowy Biura KIF: ul. Nowy Świat 32A, 25-552 Kielce.

Warunkiem udziału w warsztacie jest wcześniejsza rejestracja mailowa pod adresem: oddzial.swietokrzyski@kif.info.pl oraz uregulowanie należności z tytułu składek członkowskich.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, numer PWZFz oraz miasto i datę, temat (możliwość wyboru tylko jednego punktu) oraz godzinę warsztatów.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o jak najszybszą rejestrację mailową. W zajęciach warsztatowych może wziąć udział maksymalnie 18 osób na każdy temat (decyduje kolejność zgłoszeń).

Dodatkowym elementem weryfikacji jest sprawdzenie, czy dana osoba nie zalega z opłacaniem składek.

Na warsztatach zostaną przedstawione możliwości i sposoby różnicowania przyczyn dolegliwości bólowych określanych mianem cieśni nadgarstka oraz łokcia tenisisty/golfisty.

Program spotkania: 

10:00 – Rozpoczęcie warsztatów Diagnostyka różnicowa. Łokieć tenisisty i łokieć golfisty –    diagnozy wskazujące na tendinopatię. Czy to jedyne i najczęściej występujące patologie  w obrębie st. łokciowego?”

11:45 – Dyskusja, pytania, odpowiedzi na w/w temat

12:00 – Rozpoczęcie warsztatów Diagnostyka różnicowa. Cieśń kanału nadgarstka jako źródło  objawów w obrębie ręki. Odcinek szyjny jako źródło objawów w obrębie ręki.

13:45 – Dyskusja, pytania, odpowiedzi na w/w temat

14:00 – Rozpoczęcie warsztatów Diagnostyka różnicowa. Łokieć tenisisty i łokieć golfisty –  diagnozy wskazujące na tendinopatię. Czy to jedyne i najczęściej występujące patologie w obrębie st. Łokciowego?”

15:45 – Dyskusja, pytania, odpowiedzi na w/w temat

Spotkania warsztatowe będą prowadzone zgodnie z rekomendacjami GIS i KRF dotyczącymi zmniejszenia rozprzestrzeniania Covid-19. Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby w pełni zaszczepione na COVID-19 z ważnym tzw. paszportem covidowym.