PL

Specjaliści fizjoterapii z uprawnieniami do zlecania wyrobów medycznych

Dzięki staraniom KIF, specjaliści fizjoterapii uzyskali uprawnienia do zlecania wyrobów medycznych. Zobacz pismo z Ministerstwa Zdrowia z opinią w tej sprawie.