PL

Specjaliści fizjoterapii z uprawnieniami do zlecania wyrobów medycznych

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło stanowisko KIF uznające za niewłaściwą praktykę stosowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) wyłączania specjalisty w dziedzinie fizjoterapii w zakresie wydawania zleceń na wyroby medyczne, do wydawania których uprawnienie nadano dla magistra fizjoterapii.

Z pisma MZ z dnia 4 maja 2020 r.  wynika, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty “specjalista w dziedzinie fizjoterapii” daje szerszy katalog uprawnień dla specjalistów, jednakże nie zabierając im możliwości udzielania zleceń na wyroby medyczne jako magister fizjoterapii. Oznacza to, że specjalista fizjoterapii posiada uprawnienia do wystawienia zleceń na dany wyrób medyczny jako magister fizjoterapii, ponieważ de facto taki tytuł posiada.

Ministerstwo Zdrowia przekazało swoje stanowisko do Centrali NFZ z prośbą o jego przyjęcie i jednolite stosowanie.

Poniżej prezentujemy korespondencję między MZ, NFZ i KIF w tej sprawie.

PLW.4520.133.2020.AK interpretacja specjalista fizjoterapii do NFZ
PLW.4520.133.2020.AK.2 do KIF
(2020.53383.EKZ) KIF stanowisko MZ w sprawie upr. fizjoterapeutów 05_05_2020
NEWSLETTER