PL

Prezes KRF przesyła do Ministra Zdrowia raport na temat statystyk zachorowań na COVID-19 wśród fizjoterapeutów.

W związku z tym, że Ministerstwo Zdrowia w oficjalnych statystykach na temat skali zakażeń i ofiar koronawirusa wśród zawodów medycznych pominęło fizjoterapeutów, Krajowa Izba Fizjoterapeutów przeprowadziła w dniach 6-12 listopada ogólnopolską ankietę na reprezentatywnej próbie ponad 2000 fizjoterapeutów. 30 listopada obszerny raport z tego badania trafił na biurko Ministra Zdrowia, wraz z listem od Macieja Krawczyka – Prezesa KRF. W liście do ministra Prezes KRF podkreśla, że: “Fizjoterapeuci chorują częściej niż przedstawiciele innych zawodów. Wynika to ze specyfiki pracy z pacjentem – w przypadku fizjoterapeutów charakteryzuje się ona wyjątkowo długim (zazwyczaj powyżej 30 min, a często około 60 min), bliskim i bezpośrednim kontaktem z pacjentem. Żaden z innych zawodów medycznych nie pracuje w takiej formie z pacjentami”.

Z drugiej strony jest też wyraźne zapewnienie, że pacjenci nie muszą się obawiać wizyty fizjoterapeutycznej, gdyż w miejscach, gdzie odbywa się fizjoterapia wprowadzono odpowiedni reżim sanitarny i są to miejsce  bezpieczne dla pacjentów. List kończy apel do ministra, w którym Prezes KRF stwierdza: “Jednoznacznie wynika, że także fizjoterapeuci ryzykują swoim zdrowiem lecząc innych: zarówno osoby, które wymagają rehabilitacji ze względu na inne schorzenia, jak i te, które wymagają wsparcia w trakcie i po chorobie wywołanej przez COVID-19. Koronawirus powinien być wpisany na listę chorób zawodowych także w przypadku fizjoterapeutów, a dodatki za pracę powinny być rozszerzone na wszystkie osoby pracujące z pacjentami covidowymi”.

Poniżej prezentujemy całą treść listu. Załącznikiem do listu jest raport, który można zobaczyć tutaj: https://kif.info.pl/mamy-dane-dotyczace-zakazen-koronawirusem-wsrod-fizjoterapeutow/

NEWSLETTER