PL

Od 10 stycznia br. skierowania na rehabilitację leczniczą wystawiane tylko w formie elektronicznej.

Od 10 stycznia br. pacjenci nie otrzymają już papierowego skierowania na rehabilitację leczniczą – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia katalog elektronicznych skierowań został powiększony o skierowania na rehabilitację leczniczą. Pisaliśmy o tym w komunikacie z 21 listopada 2021: https://kif.info.pl/informacje/skierowania-na-rehabilitacje-lecznicza-w-postaci-elektronicznej/

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, 9 stycznia br. wygasł okres przejściowy, podczas którego skierowania mogły być wystawiane w jednej z dwóch form (papierowej lub elektronicznej). Od 10 stycznia br. lekarze mogą wystawiać już tylko e-skierowania. Szerzej na temat e-skierowań można przeczytać tutaj: e-skierowanie – Centrum e-Zdrowia (cez.gov.pl)

NEWSLETTER