PL

Skierowania na rehabilitację leczniczą w postaci elektronicznej

Zgodnie z najnowszymi zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (dziennikustaw.gov.pl)) z dniem 26 listopada 2021 r. podmioty lecznicze posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wystawiają skierowania na rehabilitację leczniczą w postaci elektronicznej.

Od tego dnia podmioty udzielające świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej muszą być przygotowane na odczyt takich skierowań w Systemie Informacji Medycznej.

Do dnia 9 stycznia 2022 r. skierowania na rehabilitację leczniczą mogą być wystawiane w dotychczasowej formule.

Szerzej na temat e-skierowań można przeczytać tutaj​: e-skierowanie – Centrum e-Zdrowia (cez.gov.pl)

​W okresie epidemii, gdy świadczeniodawca z przyczyn organizacyjno-technicznych nie może zidentyfikować i określić w SIM statusu skierowania, może wpisać pacjenta na listę oczekujących albo udzielić mu świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie przedłożenia przez pacjenta podstawowych informacji zawartych w e-skierowaniu oraz klucza dostępu do e-skierowania, numeru identyfikującego skierowanie albo łącznie kodu dostępu do e-skierowania oraz numeru PESEL.

W takim przypadku pacjent może przekazać te dane np. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, jednocześnie składając oświadczenie o niedokonaniu zgłoszenia w celu udzielenia świadczenia zdrowotnego u innego świadczeniodawcy na podstawie tego e-skierowania (§ 19 ust. 6 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.).

NEWSLETTER