PL

Obowiązek sprawozdawczy fizjoterapeutów. Praktyki fizjoterapeutyczne w statystykach MZ

Informujemy, że obowiązkiem sprawozdawczym za rok 2021 objęte zostały wszystkie indywidualne i grupowe praktyki zawodowe fizjoterapeutów (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2062, z późn. zm.)).

Dane w postaci elektronicznej należy przekazać poprzez portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia (w skrócie CEZ), czyli System Statystyki w Ochronie Zdrowia (w skrócie SSOZ) https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/.

Wnioski należy wypełnić odpowiednio:

  • MZ-88 i MZ-89 do dnia 8 kwietnia 2022 r.
  • MZ-11 do dnia 31 marca 2022 r.

Sankcje

Ustawodawca w art. 56, 57 i 58 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej przewidział nałożenie sankcji w przypadku odmowy wykonania obowiązku statystycznego, przekazania danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz po upływie wyznaczonego terminu.

Pomoc

Wszelkie problemy techniczne napotkane podczas logowania bądź wypełniania wniosku, należy zgłaszać bezpośrednio do CEZ:

  • telefonicznie pod numerami: +48 501 369 856, +48 501 370 599, +48 501 368 812, +48 501 369 795 (w dni robocze, w godzinach 8-16)
  • w przypadku wątpliwości dotyczących zakresu danych zawartych w sprawozdaniach należy kontaktować się Urzędami Wojewódzkimi: https://cez.gov.pl/projekty/statystyka/kontakt-ssoz/

Zapraszamy również do zapoznania się z komunikatem dotyczącym statystyki za rok 2020.

https://kif.info.pl/informacje/obowiazek-statystyczny-fizjoterapeutow/

NEWSLETTER