PL

Komunikat w sprawie zmiany dotyczącej rehabilitacji uzdrowiskowej (nowy termin pobierania materiału na test diagnostyczny).

W dniu 26 lutego 2021 r. zostało również opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000036701.pdf

Niniejsze rozporządzenie powiela zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie wznowienia rehabilitacji realizowanej w trybie stacjonarnym i w formie turnusów oraz rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie otwarcia uzdrowisk. Jednakże wprowadza zmianę dotyczącą terminu, w jakim należy pobrać materiał na test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2. Materiał należy pobrać nie wcześniej niż 4 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego, leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

Zobacz poprzednie komunikaty:

https://kif.info.pl/informacje/komunikat-w-sprawie-otwarcia-uzdrowisk-od-11-marca-2021-r/

https://kif.info.pl/informacje/komunikat-dotyczacy-wznowienia-rehabilitacji-realizowanej-w-trybie-stacjonarnym-i-w-formie-turnusow/

NEWSLETTER